NEWS

Dovršena staza do Doma zdravlja te spoj Kaštelirske i Vrsarske ulice, nogostupi i rampe za osobe s invaliditetom u Špadićima

1 (42)
21.06.2019. 10:40; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Dovršena staza do Doma zdravlja te spoj Kaštelirske i Vrsarske ulice, nogostupi i rampe za osobe s invaliditetom u Špadićima

U dogovoru s Mjesnim odborima i građanima, Grad Poreč-Parenzo i u proteklom razdoblju aktivno je radio na komunalnom uređenju porečkih ulica. Ovih dana dovršena je staza koja spaja Dom zdravlja i Dom za starije i nemoćne osobe s glavnom prometnicom kod rotora kraj Parensa. Za potrebe povezivanja dvije pješačke komunikacije izveden je potporni zid s pripadajućom ogradom te su izmještene instalacije. Stazom u dužini od 35 m  i širine 1,70 m bitno je skraćen put  pješacima koji idu iz pravca centra i južnog dijela grada prema navedenim objektima.

U tijeku su radovi na asfaltiranju u ulicama u ulicama Hvarska (potez od 210 metara) te Brijunska (160 m) čime će se povećati sigurnost odvijanja pješačkog prometa, a osim uređenja nogostupa izvedene su rampe za osobe smanjene pokretljivosti na mjestima pješačkih prijelaza. Nakon što budu završeni radovi na nogostupu u Brijunskoj postavit će se mjere smirenja prometa (berlinski jastuci) s ciljem smanjenja brzine u toj ulici.

Na križanju Creske i ulice Špadići također su postavljene rampe za osobe smanjene pokretljivosti te je produžen nogostup na mjestu gdje je nekad bila pješačka komunikacija prema hotelu Park. Dodatno, pješačkom komunikacijom su povezana okretišta na krajevima Vrsarske i Kaštelirske ulice čime su one i pješački spojene. Duljina nogostupa je 35,00 m, a širina 1,70 m.

Radovi na uređenju nogostupa i prilagođavanju pješačkih prijelaza se izvode i u Ulici Stipe Rajka kako bi se pješački prijelazi prilagodili novoj horizontalnoj signalizaciji koja je nedavno izvedena u toj ulici, a Grad u narednom razdoblju nastavlja s komunalnim aktivnostima i to u Stanciji Portun gdje će se asfaltirati nerazvrstana prometnica na potezu od 170 metara na sjeveru naselja, spojna cesta između naselja Cancini i Stranići u dužini od 430 m te dvije nerazvrstane prometnice u naselju Radmani.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email