NEWS
valfresco

Dječji vrtić Radost objavljuje natječaje za prijem na radno mjesto odgojitelja i pomoćnog kuhara

28.12.2018. 18:49; Učitavanja: 835; Početna / Obavijesti / Natječaji / Dječji vrtić Radost objavljuje natječaje za prijem na radno mjesto odgojitelja i pomoćnog kuhara
882natjecaj_log.jpg

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97,107/07 i 94/13) i članka 35. Statuta Dječjeg vrtića “Radost” Poreč ,Upravno vijeće Dječjeg vrtića”Radost” Poreč-Parenzo objavljuje

N A T J E Č A  J   za prijem radnika na radno mjesto 

      – 1 (jedan/a) odgojitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, za rad u Područnom vrtiću u Svetom Lovreču i drugim mjestima gdje Ustanova obavlja djelatnost          do povratka radnice s roditeljskog dopusta;

Uvjeti za prijem u radni odnos:

 • završena viša stručna sprema preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  stručni studij u trajanju najmanje tri godine: odgojitelj/ica predškolske djece ili  nastavnik/ica predškolskog odgoja;  
 • – položen stručni ispit;
 • – zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • – da nije pravomoćno osuđivan za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom  odgoju i obrazovanju;

Pristupnici/e uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:

 • – životopis;
 • – presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi;
 • – presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
 • – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od dana otvaranja natječaja) sukladno članku 25. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju;
 • -uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od dana otvaranja natječaja) sukladno   članku 25. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju;
 • -dokaz o radnom iskustvu-potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO (ne  starije od dana otvaranja natječaja);
 • – presliku osobne iskaznice i izvoda iz matične knjige rođenih;
 • – izjavu o suglasnosti za podvrgavanje testiranju i provjeri sposobnosti;
 • -potvrdu liječnika o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Dječji vrtić “Radost” Poreč-Parenzo, R. Končara 7, 52440 POREČ, s naznakom “Prijava na natječaj za odgojitelja”.

Rok za dostavu prijava na natječaj je 08.01.2019. godine.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu.  

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnici dužni su priložiti originale ili ovjerene preslike gore traženih dokumenata. Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od četiri mjeseca.   


Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97,107/07 i 94/13) i članka 35. Statuta Dječjeg vrtića “Radost” Poreč-Parenzo Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Radost” Poreč-Parenzo objavljuje

N A T J E Č A  J   za prijem radnika na radno mjesto

      – 1 (jedan/a) pomoćni kuhar na neodređeno, puno radno vrijeme, za rad u DV Radost PV Kaštelir i drugim mjestima gdje se obavlja djelatnost;

Uvjeti za prijem u radni odnos:

 • – završena niša stručna sprema ugostiteljskog smjera (NSS, III stupanj) ili osnovna škola;
 •  – zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
 •  – da nije pravomoćno osuđivan za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom  odgoju i obrazovanju;

Pristupnici/e uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:

 • – životopis;
 • – presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi;
 • – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od dana otvaranja natječaja) sukladno članku 25. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju;
 • -uvjerenje o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od dana otvaranja natječaja) sukladno članku 25. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju;
 • – dokaz o radnom iskustvu -potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO   (ne starije od dana otvaranja natječaja);
 • – presliku osobne iskaznice i izvoda iz matične knjige rođenih;
 • – izjavu o suglasnosti za podvrgavanje testiranju i provjeri sposobnosti.
 • -potvrdu liječnika o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Dječji vrtić “Radost” Poreč-Parenzo, R. Končara 7, 52440 POREČ, s naznakom “Prijava na natječaj za pomoćni kuhar”.

Rok za dostavu prijava na natječaj je 08.01.2019. godine.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu.  

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnici dužni su priložiti originale ili ovjerene preslike gore traženih dokumenata. Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od četiri mjeseca. 

Natječaj je objavljen od 28.12.2018. do 08.01. 2019. godine.

Print Friendly, PDF & Email