NEWS
Max 180920 S

Dječji vrtić Radost objavljuje NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto odgajatelja/ice u Vižinadi

02.10.2018. 09:02; Učitavanja: 118; Početna / Obavijesti / Natječaji / Dječji vrtić Radost objavljuje NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto odgajatelja/ice u Vižinadi

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97,107/07 i 94/13) i članka 35. Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč ,Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Radost” Poreč-Parenzo objavljuje

N A T J E Č A  J    za prijem radnika na radno mjesto 

  • 1 (jedan/a) odgojitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, za rad vrtiću u Vižinadi do 30.06.2019. godine;

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Uz prijavu treba priložiti:

 – životopis; presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi; dokaz o radnom iskustvu – presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu; presliku potvrde o položenom stručnom ispitu; uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz članka 25. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju – ne stariju od datuma natječaja; presliku osobne iskaznice i izvoda iz knjige rođenih.

Prijave na natječaj dostaviti na adresu:Dječji vrtić “Radost” Poreč-Parenzo, R. Končara 7, 52440 POREČ, do 10.10.2018. godine, s naznakom “Natječaj za odgojitelja”.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnici dužni su priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i originale ili ovjerene preslike gore traženih dokumenata.       

Natječaj je objavljen od 02.10.2018. do 10.10.2018. godine

Print Friendly, PDF & Email