NEWS

Antibiotici u hrani ?

11.02.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Antibiotici u hrani ?

Pri uzgoju životinja za ljudsku hranu upotrebljavaju se i određena sredstva (npr. lijekovi ) koja mogu kasnije loše utjecati na ljudsko zdravlje – što o tome kažu u nadležnom ministarstvu ;

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva od 1998. godine sustavno provodi kontrolu štetnih ostataka-rezidua u živim životinjama, proizvodima životinjskog podrijetla i stočnoj hrani.

Rezidua je ostatak tvari s farmakološkim djelovanjem, ostatak njihovih metabolita i drugih tvari koje mogu zaostati u proizvodima životinjskoga podrijetla, a za koje je dokazano ili postoji sumnja da su škodljivi po ljudsko zdravlje.

Državni program monitoringa rezidua donosi za svaku godinu posebno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva i on se financira sredstvima iz Dr¾avnog proračuna. Određivanje broja uzoraka za Državni program monitoringa rezidua određuje se u skladu s Pravilnikom o mjerama za monitoring određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla (Narodne novine 118/04). Pravilnik je usklađen s smjernicama EU. Postoje dvije skupine tvari (A i B). Skupina A – tvari koje imaju anabolički učinak i neodobrene tvari (stilbeni, derivati stilbena, te njihove soli i esteri, antitiroidna sredstva, steroidi, ß agonisti, spojevi uključeni u Dodatak IV Uredbe vijeća 2377/90/EEC). Uzorci za analizu tvari skupine A uzimaju se kod živih životinja na farmi i na klaonici. Skupina B su veterinarski lijekovi i kontaminanti i uzorci se uzimaju na klaonici. Skupina B su antibakterijske tvari uključujući sulfonamide, drugi veterinarski lijekovi, karbamati i piretroidi, sedativi, nesteroidni inflamatorni lijekovi, druge tvari i zagađivači okoliša-organoklorni spojevi, uključujuću PCB; organofosforni spojevi, kemijski elementi, mikotoksini, boje.

Uzorke za analize za pretrage na rezidue uzimaju veterinarski inspektori. Uzorci su uzimani na farmama, u registriranim objektima za klanje, klaoničku obradu, preradu i uskladištenje.

U slučaju sumnje na nezakonito postupanje i u slučaju pozitivnih rezultata kontrola, ovlaštena osoba (veterinarski inspektor) postupa u skladu s odredbama Pravilnika o mjerama za monitoring određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla.

Analize uzoraka za rezidue radi Hrvatski veterinarski institut.

Svake godine do 31.03. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva šalje rezultate analiza na rezidue za prethodnu godinu i plan državnog monitoringa za sljedeću godinu EU Komisiji u Bruxelles i United States Department of Agriculture/Food Safetyand Inspection Service (USDA/FSIS).

U prilogu vam dostavljamo prikaz ukupnog broja uzetih uzoraka i izvršenih analiza obuhvaćenih Državnim programom monitoringa rezidua (DPMR) i kontrola na graničnim prijelazima (ZIR).

Tijekom 2004. godine ukupno uzorkovano je 5461 uzorak, na kojima je napravljeno 12810 analiza.

Rezultati provedenih analiza Državnim programom monitoringa rezidua ukazuju da je pozitivnih uzoraka bilo 29 (0,6%) i to 15 uzoraka je bilo pozitivno na kadmij (13 uzoraka bubrega divljači, bubreg svinje i bubreg ovce), 13 uzoraka je bilo pozitivno na antibiotike i 1 na kloramfenikol.

U odnosu na pozitivne uzorke poduzete su sve zakonske mjere.

Print Friendly, PDF & Email