NEWS

Anketirani u susjednoj Sloveniji najslabije su ocijenili međususjedske odnose sa Republikom Hrvatskom

28.02.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Anketirani u susjednoj Sloveniji najslabije su ocijenili međususjedske odnose sa Republikom Hrvatskom

Točnije, Bugarsku podržava 67% anketiranih, a protiv je 15%. Rumunjsku podržava njih 66%, a protiv je 17%. Nešto manju potporu uživa Turska, dok su nas „poduprli“ sa 53% a protiv je čak 34% anketiranih građana Republike Slovenije.

Što se tiče međususjedskih odnosa, anketirani su ocijenili odnose s Republikom Hrvatskom ocjenom 2,13 (2002. godine ocjena je bila 2,22). Najbolje su ocijenili odnose sa Madžarskom (3,61), slijedi Austrija (3,2) pa Italija sa 2,69.

Rezultati su to ankete javnog mišljenja koju provodi slovenski Politbarometer, a detaljnije možete pročitati na donjem linku. Na žalost, nema podataka o broju anketiranih građana.

Print Friendly, PDF & Email