NEWS

Aktualni vijećnički sat 38. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča

13.09.2012. 00:00; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Aktualni vijećnički sat 38. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča

Aktualni sat započeo je pitanjima vijećnice Snježane Mekote.
Prvo pitanje odnosilo se na feštu Poreč 24 sata, odnosno nije li donesena odluka da se prilikom većih manifestacija moraju osigurati kemijski wc-i.
Odgovor je dao predsjednik Gradskog vijeća Eđidio Kodan, kazavši kako je on sam vidio da je bilo postavljeno 10-ak kemijskih wc-a, ali s obzirom na veliki broj posjetitelja i nekulturno ponašanje pojedinaca bilo ih je premalo. Organizacija nije bila u sklopu Grada, odnosno UO za komunalni sustav te bi pitanje trebalo proslijediti organizatoru, odgovorio je Kodan.

Drugo pitanje odnosilo se na košnju trave. Mekota je prenijela negodovanja građana da se prilikom košnje zbog velike suše dizala velika prašina, a sama košnja je bila nepotrebna jer je trava bila niska i suha pa se građani pitaju zašto se plaćaju nepotrebni radovi, a nema novaca za obnovu horizontalne signalizacije, pa se oznake za parkirna mjesta negdje gotovo i ne vide? Ovo pitanje proslijeđeno je komunalnom poduzeću Usluga d.o.o. Poreč na odgovor.

Zaslužuje li plivački maraton, Porečki delfin više pažnje, budući da gradonačelnik i nitko iz Sportske zajednice ove godine nije došao, zanimalo je Mekotu. Gradonačelnik Edi Štifanić odgovorio je kako se slaže da Porečki delfin doprinosi imageu grada.
Nisam došao na tu manifestaciju jer nisam bio pozvan ni službeno ni neslužbeno, odgovorio je gradonačelnik.

Vijećnik Loris Peršurić imao je nekoliko pitanja vezana za Mjesni odbor Mate Balota na koja je odgovorio pročelnik UO za komunalni sustav Milan Laković.
Je li moguće da se istovremeno prilikom radova na vodovodnoj mreži u Vrsarskoj ulici, koji će se nastaviti odmah nakon ljeta, odrade i radovi na plinofikaciji tog dijela ulice, kako ne bi kasnije došlo do ponovnog prekopavanja te iste ceste, bilo je prvo pitanje vijećnika Peršurića.
Na tu je temu bio održan sastanak sa vodovodom i plinarom, a budući se radi o našoj cesti i našim građanima, predložili smo da se radovi ujedine što se tiče obima, odnosno da pokušaju isprojektirane trase koje se nalaze sa lijeve i desne strane staviti u zajednički rov, a sa druge strane da objedine radove što se tiče same dinamike. Nakon toga smo od njih nekoliko puta i pismeno i usmeno tražili odgovor, ali prema zadnjim informacijama, nisu se uspjeli dogovoriti te predlažem da se s ovog Gradskog vijeća da akcent da Grad Poreč – Parenzo hoće kvalitetno i koordinirano izvoditi radove bez obzira što se radi o različitim pravnim subjektima.

Vlasnici objekata u Ronjgovoj ulici i općenito stanovnici tog dijela grada (M.Lombarda, R.Stipe) pitaju kada će se izgraditi ili urediti predviđeni novi parking te traže, mogu li se označiti parking linije na postojećem parkiralištu iza trafostanice.
Zimus je napravljena analiza iz koje je vidljivo da postojeća parkirna mjesta, posebno tamo gdje je riječ o više stambenih objekata, nemaju obvezu izgradit parkiralište na vlastitim parcelama jer nisu u mogućnosti, a da je trenutno raspoloživi broj parkirališnih mjesta nedostatan za sadašnji standard odnosno prosjek od 1,6 vozila po domaćinstvu. Postoji prijedlog od strane Grada o lokacijama gdje bi se parkiralište moglo izgraditi. Postoje tri lokacije, ali potrebno je osigurati financijska sredstva kako bi se ona realizirala. Što se tiče obnove horizontalne signalizacije, u cilju uštede sredstava, parkirna mjesta farbaju se svake dvije godine. Ove se godine na području R. Stipe i M.Lombarda obilježilo preko 200 parkirnih mjesta, te će se i navedena parkirna mjesta obilježiti.

Stanovnici Spinčićeve ulice traže, može li se postaviti oglasna ploča na njihovom području kao što je slučaj na više mjesta u gradu.
Ploča u Spinčićevoj je postavljena.

U ime predstavnika zgrade u Milohanovićevoj ulici, Peršurić je pitao kada će biti moguće legalizirati bespravno izgrađene balkone, ne samo u građevinskom smislu nego već i u pogledu vlasništva.
Odgovor je dao pročelnik UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Damir Hrvatin, kazavši kako bi vlasnici trebali postupiti po Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12 – stupio na snagu 04. kolovoza 2012.g.).

Vijećnik Robert Velenik uputio je prema Gradu dvije inicijative. Prvom inicijativom predlaže nabavku adekvatnih kolica kojima bi se obrtnici, poduzetnici i servisne službe sa sjedištem unutar starog grada služile za transport robe tijekom turističke sezone jer smatra da je jedan sat za boravak npr. servisera nedovoljan za ozbiljnije popravke.
Ova se inicijativa uputila komunalnom poduzeću Usluga d.o.o.

Drugom inicijativom, a u ime građana s područja naselja Vranići, ukazao je na poteškoće i opasnosti s kojima se susreću školska djeca prilikom prelaska vrlo prometne ceste koja vodi od naselja Kukci prema rotoru Špadići, kako bi došli do autobusne čekaonice koja se nalazi na suprotnoj strani ceste. Predložio je ispitivanje mogućnosti postavljanja odgovarajućih prometnih znakova u vidu treptajućeg svjetla u blizini dotičnog pješačkog prijelaza koji utječu na same vozače, uočljivi su i ostvaruju svoj cilj upozorenja na prelazak pješaka.
Ta se inicijativa uputila Županijskoj upravi za ceste Istarske županije.

Do kuda se stiglo sa usklađivanjem potrebnih akata sa potrebama Statuta, vezano za operativnu primjenu dvojezičnosti naselja, pitanje je koje je postavio vijećnik Azeglio Picco.Pročelnik Ureda Grada Danilo Sredanović, odgovorio je da je u proceduri izrada i predlaganje odluka koje treba verificirati komisija te uputiti Gradskom vijeću.
Vijećnik Picco ukazao je na problem na jednom dijelu prometnice ispod Mugebe, nešto prije raskrižja Molindrio gdje se stvaraju velike nakupine blata uslijed većeg nevremena pa je prometovanje ponekad otežano. Pitanje je upućeno ŽUC-u, budući je to njihova prometnica.

Vijećnik Dean Pauletić predložio je da se Elektroistri – Pogonu Poreč uputi inicijativa da poduzme mjere za uređenje dvorišta trafostanice na skretanju prema naselju Mugeba, koje u trenutnom stanju ostavlja vrlo ružan dojam o Poreču kao uređenom turističkom središtu.
Također je ukazao je na problem onečišćenja grada reklamnim letcima koje, po semaforima, parkiralištima, automobilima i ostalim površinama, dijele trgovački centri i drugi subjekti reklamirajući na takav način svoje proizvode. Veliki dio tih letaka završava na ulicama i onečišćuje grad, pa vijećnik traži reguliranje te problematike putem nadležnih tijela Grada. Na ovo pitanje vijećnik Pauletić dobiti će pismeni odgovor.
I na kraju vijećnićkog sata ukazao je na problematiku pripreme i ponude gotove hrane u trgovačkim centrima, ocjenjujući za potrebnim iznalaženje načina zaštite naših ugostitelja i ugostiteljske ponude od ovakvog nuđenja prehrane. Naveo je primjer pojedinih gradova u nekim europskim zemljama (Austrija, Italija) koje ovu problematiku reguliraju posebnim odlukama. Ova je inicijativa vijećnika upućena nadležnom upravnom odjelu s prijedlogom da razmotri zakonske i druge mogućnosti u smislu zaštite ugostitelja koji djelatnost obavljaju na području Grada Poreča, te da o učinjenom povratno informira ovo Gradsko vijeće.  

preneseno za stranica Grada Poreča

Print Friendly, PDF & Email