NEWS

A 88. sjednica Poglavarstva Grada Poreča saziva se za 19. travnja

15.04.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / A 88. sjednica Poglavarstva Grada Poreča saziva se za 19. travnja
2771-tab_log1.jpg

1. Verifikacija zapisnika sa sjednica Gradskog poglavarstva od 15. i 18. travnja 2005. godine

2. Izvještaj o aktivnostima na realizaciji Terminskog plana projekata Grada

Poreča 2003.-2005.

3. Izvještaj o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za ožujak 2005. godine

4. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ocjenu i odabir poduzetničkih programa po Programu "POREČ-2"

5. Donošenje Zaključka o organizaciji atletskog maratona "Porečki maraton – Maratona delle Lagune"

6. Donošenje Zaključka o sufinanciranju organizacije Finala Cupa prvaka Europe u boćanju za 2005. godinu

7. Donošenje Zaključka o otkupu dijela k.č.br. 542/2 K.O. Poreč radi izmještanja kioska na Trgu slobode u Poreču

8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ZSU Poreč za davanje u najam parkirališta ispred SRC Veli Jože

9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Ugovor o najmu dvorane SRC "Veli Jože" i boćodroma za potrebe organizacije sajma VINISTRA POREČ 2005

10. Donošenje Zaključka o kupnji stanova za socijalne skupine građana

11. Donošenje zaključaka o osnivanju prava služnosti radi izgradnje elektroenergetskih objekata u Poreču i naselju Fuškulin

12. Donošenje Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Poreča na području naselja Mali Maj – k.č.br.2426/15 k.o. Poreč

13. Prijedlog izmjene Zaključka Gradskog poglavarstva od 11.09.2001. godine u odnosu na plaćanje komunalnog doprinosa – (problematika pražnjenja septičkih jama)

14. Donošenje Zaključka o ukidanju javne površine za postavu kioska i štandova na Trgu slobode i u ulici Nikole Tesle

15. Donošenje Zaključka o zamjeni štandova sa kioscima na javnoj površini na Trgu Matije Gubca

16. Donošenje Zaključka o utvrđivanju javnih površina za ugostiteljske terase

17. Potvrđivanje Prijedloga Osnovnog ugovora i I. Aneksa osnovnom ugovoru o sufinanciranju radova na Programu ŽC 5042 – Poreč – Višnjan za poddionicu Brčići – Kukci

18. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora o pružanju usluga odlaganja komunalnog otpada između Grada Poreča, "Usluge Poreč" d.o.o. i "Adriaplus" d.o.o. Poreč

19.Razno.

– Grad Poreč –

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email