NEWS

93. sjednica Poglavarstva Istarske županije

09.12.2004. 00:00; ; Početna / Novosti / 93. sjednica Poglavarstva Istarske županije

D N E V N I R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 92. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u listopadu 2004. godine,

3. Razmatranje amandmana na prijedlog Proračuna za 2005. godinu i utvrđivanje konačnog prijedloga Proračuna Istarske županije za 2005. godinu,

4. Informacija o turističkoj sezoni u Istarskoj županiji (siječanj – listopad 2004),

5. Plan navodnjavanja poljoprivrednih površina u Istarskoj županiji,

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu uzgoja ribe u zaljevu Budava,

7. Prijedlog Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja sportske luke «Alberi» – Savudrija te korištenju dijela koncesioniranog pomorskog dobra,

8.

a) Izvješće o organizaciji i provedbi susreta istarskih iseljenika «United Istrians of the world – ISTRA 2004» od 21. do 26. srpnja 2004. godine,

b) Informacija o organizaciji i provedbi međuregionalnog programa razmjene mladih «Eurodyssée 2004» u vremenu od 03. svibnja do 31. kolovoza 2004. godine,

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Kabineta župana Istarske županije,

10. Prijedlog Zaključka o ustupanju informatičke opreme Ekonomskoj školi Pula,

11. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o određivanju cijena smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe «Alfredo Štiglić» Pula,

12. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge – Izrada Studije izvodivosti za međunarodni projekt FISH.LOG koji se sufinancira temeljem Zakona 84/01 Republike Italije

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r

Print Friendly, PDF & Email