40. sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča sazvana je za četvrtak 18. studenog 2004. godine

18.11.2004. 00:00; ; Početna / Novosti / 40. sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča sazvana je za četvrtak 18. studenog 2004. godine

1. Verifikacija zapisnika sa 38. i 39. sjednice Gradskog vijeća,

2. Vijećnička pitanja, odgovori i informacije,

3. Informacija o aktivnostima na realizaciji rekonstrukcije i izgradnje spojnih cesta sa Istarskim ipsilonom na području Grada Poreča

4. Prijedlog Proračuna Grada Poreča za 2005. godine – I

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju člana Skupštine TD «DOM» d.o.o. Poreč i predlaganju člana uprave i članova Nadzornog odbora

6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora između Grada Poreča i Udruženja obrtnika za osnivanje trgovačkog društva "Dom obrtnika" d.o.o. Poreč i Izmjena i dopuna Ugovora o suradnji sa poslovnim planom

7. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Dječjeg vrtića «Paperino“ Poreč

Print Friendly, PDF & Email