NEWS
VALFRESCO 4 S
SPORTduo – s2

24. sjednica Gradskog poglavarstva biti će u utorak 19. svibnja

15.05.2006. 00:00; ; Početna / Novosti / 24. sjednica Gradskog poglavarstva biti će u utorak 19. svibnja

1. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada upravnih tijela Grada Poreča

2. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Poreča

3. Razmatranje Prijedloga Odluke o uvjetima i kriterijima za kupnju stanova po Programu poticane stanogradnje Grada Poreča

4. Raspisivanje Natječaja za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova i utvrđivanja Liste reda prvenstva po Programu poticane stanogradnje Grada Poreča, te donošenje Rješenja o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka javnog natječaja za utvrđivanje Liste

5. Razmatranje uvjeta kreditiranja poticane stanogradnje Grada Poreča

6. Razmatranje Programa Udruge "Sigurna kuća Istra" i određivanje nositelja Programa

7. Donošenje Zaključka o raspisivanju Natječaja za zamjenu nekretnina u naselju Mugeba radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

8. Donošenje Zaključka o osnivanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Poreča u korist "Usluge Poreč" d.o.o. radi izgradnje mrtvačnice i proširenja groblja u Novoj Vasi

9. Raspisivanje Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Poreča radi formiranja građevinskih čestica i utvrđivanja zemljišta za redovnu uporabu građevina

10. Prijedlog Izmjene Programa kreditiranja poduzetnika na području Grada Poreča (Program "Poreč –2")

11. Informacija o prodaji dionica trgovačkog društva "Istarska autocesta" d.d. Pula

12. Izvještaj o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje mjeseca travnja 2006. godine

13. Donošenje Zaključka o raspisivanju Natječaja za zakup zemljišta na području katastarskih općina Tar i Vabriga

14. Razno.

Print Friendly, PDF & Email