NEWS

22 prekršajne prijave

22.11.2004. 00:00; ; Početna / Novosti / 22 prekršajne prijave

U sezoni 2004. za postavu ugostiteljskih terasa bila je namijenjena 91 javna površina. O dodjeli javnih površina kao i o njihovom korištenju nadležan je Upravni odjel za komunalni sustav, koji izdaje i odobrenje za površinu koja se dodjeljuje za ugostiteljsku terasu. Svi koji javne površine koriste bez odobrenja kao i oni koji ih ne koriste u skladu da odlukama su u prekršaju. Sukladno tome gradski redari su podnijeli ukupno 32 prekršajne prijave Prekršajnom sudu u Poreču. 22 prijave su podnijete protiv bespravnih korisnika javnih površina, a 10 protiv korisnika koji su je koristili protivno odobrenju . Kako stoji u izvješću o korištenju javnih površina 2004. do dana 02.11.2004 riješeno je ukupno 13 prekršajnih prijava. Isto tako u sezoni 2004. gradski redari su samostalno proveli postupak uklanjanja dviju bespravno zauzetih terasa na Trgu Slobode i u ulici N.Tesle, a uz asistenciju policije jedne terase na Trgu M.Gupca.

Print Friendly, PDF & Email