NEWS

Hrvatska turistička zajednica: natječaj za izbor direktora predstavništava

21.11.2004. 00:00; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Hrvatska turistička zajednica: natječaj za izbor direktora predstavništava

Na temelju članka 27. točke 8. Statuta Hrvatske turističke zajednice (NN br. 30/95, 140/99 i 64/00), Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice na 16. sjednici održanoj 26. listopada 2002. godine i 4. sjednici održanoj 28. rujna 2004. godine donijelo je odluku o

raspisivanju NATJEČAJA za izbor i imenovanje

1. DIREKTORA PREDSTAVNIŠTVA HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE U KRALJEVINI NIZOZEMSKOJ SA SJEDIŠTEM U AMSTERDAMU

2. DIREKTORA PREDSTAVNIŠTVA HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE U REPUBLICI ITALIJI SA SJEDIŠTEM U MILANU

3. DIREKTORA PREDSTAVNIŠTVA HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE U REPUBLICI ČEŠKOJ SA SJEDIŠTEM U PRAGU

4. DIREKTORA PREDSTAVNIŠTVA HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE U REPUBLICI FRANCUSKOJ SA SJEDIŠTEM U PARIZU

5. VODITELJA ISPOSTAVE HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE U SAVEZNOJ REPUBLICI NJEMAČKOJ SA SJEDIŠTEM U MÜNCHENU

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (NN br. 38/95, 54/95 i 65/95), te posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN br. 134/98, 23/99, 138/99, 98/00 i 9/03):

– završen sveučilišni studij

– pet godina radnog iskustva u turizmu

– aktivno znanje jednog svjetskog jezika

– pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije mu izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma dok ta mjera traje

– organizacijske sposobnosti.

Prijave i dokazi o ispunjenju uvjeta, te životopis i domovnica podnose se u roku 15 dana od objave natječaja na adresu:

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

Glavni ured

Iblerov trg 10/IV

10000 ZAGREB

s naznakom

"NATJEČAJ ZA DIREKTORA PREDSTAVNIŠTVA/VODITELJA ISPOSTAVE HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE U PREDSTAVNIŠTVIMA I ISPOSTAVAMA HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE U INOZEMSTVU".

Print Friendly, PDF & Email