NEWS
VALFRESCO 4 S
SPORTduo – s2

18. sjednica Gradskog poglavarstva u utorak, 14.3.

13.03.2006. 00:00; ; Početna / Novosti / 18. sjednica Gradskog poglavarstva u utorak, 14.3.
655grad_grb.jpg


1. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni – usklađenju Prostornog plana uređenja Grada Poreča sa Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora

2. Informacija o provedenom Natječaju za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Zone društvenih djelatnosti "Finida – osnovna škola, dvorana, bazen"

3. Donošenje Zaključka o osnivanju Odbora za pripremu Programa uređenja Gradske rive u Poreču i imenovanju stručne osobe – izrađivača Programa

Za članove Odbora predlažu se:

– Eđidio Kodan – predsjednik

– Maurizio Vivoda – član

– Branko Curić – član

– Edo Kos – član

– Dino Ružić – član

– Ivan Matejčić – član

– Damir Hrvatin – član

Za stručnu osobu – izrađivača Prijedloga programa predlaže se Hrvoje Giaconi, dipl.ing.arh.

4. Donošenje Zaključka o osnivanju Povjerenstva za provedbu izravnog pregovaračkog postupka za izradu UPU Odgojno-obrazovne i sportsko-rekreacijske zone grada Poreča

Predlažu se slijedeći članovi:

– Edi Štifanić – predsjednik

– Denis Žužić – član

– Gordana Restović – članica

– Robert Rabac – član

– Damir Hrvatin – član

5. Donošenje Odluke o davanju prava građenja radi izgradnje objekta za Veletržnicu ribe u Poreču

6. Donošenje Zaključka o dozvoli upisa hipoteke IKB Umag na k.č.br. 3901/29 K.O. Poreč, radi izgradnje Doma obrtnika u Poreču

7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na cjenik za tržnicu i ribarnicu "Usluzi Poreč" d.o.o. Poreč

8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave izgradnje javne rasvjete – raskrižje Gornji Špadići – dionica – raskrižje Kukci

9. Razno

Na žalost, radni materijal za točke 5.,6.,7. i 8. nije dostavljen do 13.3., tako da će prijedlozi biti poznati sutra.

Što se tiče Rive, moramo se prisjetiti i smjernica ili Studije prihvaćene u travnju prošle godine:

– situacija (1,36 MB)

– plan do 2010 (2,18 MB)

– plan javnih prostora i imovine (1,94 MB)

– sažetak (512KB)

Ukupan isplaćeni iznos bio je 1.360.000 kn (cijela vijest od 8.4.2005.) 

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email