NEWS

Objavljen natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada

05.02.2008. 00:00; Učitavanja: 184; Početna / Obavijesti / Objavljen natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada

1. Obavještavaju se građani da je na oglasnoj ploči Grada Poreča dana 05. veljače 2008.g., objavljen natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Poreča.

2. Građevinsko zemljište prodaje se radi utvrđenja zemljišta potrebnog za redovitu uporabu već izgrađenih građevina u naseljima Badema, Bonaci, Musalež, Poreč, Poreč-jug i Špadići, sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji.

3. Prvenstveno pravo kupnje imaju vlasnici građevina za koje je zemljište izloženo na natječaju, dokumentima prostornog uređenja, utvrđeno kao zemljište potrebno za redovnu uporabu njihovih građevina.

4. Rok za podnošenje pismenih ponuda iznosi trideset (30) dana od dana objave ove obavijesti, odnosno objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Poreča, i počinje teći slijedećeg dana od dana objave.

5. Sve informacije mogu se dobiti u Odjelu za upravljanje gradskom imovinom, Odsjeku za imovinsko pravne poslove i pripremu izgradnje Grada Poreča u Poreču, Obala M. Tita 5 ili na telefon 451-099 int. 126, u uredovno vrijeme od 08-11 sati, osim četvrtka.

NAPOMENA:
Kontakt osoba za Grad Poreč je Davorka Banovac tel. 451-099 int. 126, fax broj 431-160.

GRAD POREČ GRADSKO POGLAVARSTVO

Print Friendly, PDF & Email
DSG 2020 -S