NEWS

Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju van snage dijela Detaljnog plana uređenja “Gradsko kupalište” Poreč

grb-grada-porec
21.03.2019. 11:51; Učitavanja: 163; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju van snage dijela Detaljnog plana uređenja “Gradsko kupalište” Poreč

Na osnovi članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13. 65/17. i 114/18.), članka 1. Odluke o provedbi postupka stavljanja van snage dijela Detaljnog plana uređenja “Gradsko kupalište” Poreč (Sl.G, br. 5/17.) i zaključka Gradonačelnika Grada Poreča – Parenzo, klasa 350-01/17-01/50 i ur.broj 2167/01-09/01-19-4 od 12. ožujka 2019. godine, objavljuje se

Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju van snage 
dijela Detaljnog plana uređenja Gradsko kupalište Poreč 

1. Javna rasprava provodi se od 21. ožujka do 4. travnja 2019. godine.

2. Javno izlaganje provest će se u utorak, dana 2. travnja 2019. godine u Velikoj vijećnici Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo, Obala M.Tita 5, s početkom u 17 sati.

3. Javni uvid u Prijedlog Odluke omogućava se u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča – Parenzo, Poreč, Obala M.Tita 5, tijekom trajanja javne rasprave – ponedjeljak, srijeda i petak od 8 – 11 sati, te utorak od 12 – 17 sati.

4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Odluke daju se :

  • – upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča,
  • – upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
  • – dostavom putem pošte na adresu Grad Poreč-Parenzo, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Poreč, Obala M.Tita 5,
  • – dostavom putem e-mail-a – [email protected] Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Odluke koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.
Print Friendly, PDF & Email