NEWS

Dječji vrtić Radost Poreč objavljuje Natječaj za radna mjesta na određeno vrijeme

03.10.2019. 09:30; Učitavanja: 349; Početna / Obavijesti / Natječaji / Dječji vrtić Radost Poreč objavljuje Natječaj za radna mjesta na određeno vrijeme
natječaj-1

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97,107/07 i 94/13) i članka 35. Statuta Dječjeg vrtića “Radost” Poreč-Parenzo ,Upravno vijeće Dječjeg vrtića”Radost” Poreč-Parenzo objavljuje

N A T J E Č A  J   za prijem radnika na radno mjesto

      – 1 (jedan) odgojitelj na određeno, puno radno vrijeme, za rad u Dječjem vrtiću  „Radost“ Poreč-Parenzo u Poreču i drugim mjestima gdje ustanova  obavlja djelatnost- zamjena do povratka radnice s bolovanja;     

Uvjeti za prijem u radni odnos:

 • – završena viša stručna sprema preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  stručni studij u trajanju najmanje tri godine: odgojitelj/ica predškolske djece ili
  nastavnik/ica predškolskog odgoja;  
 • – položen stručni ispit;
 •  – zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
 •  – da nije pravomoćno osuđivan za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;            

Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge kako slijedi:

 • – životopis;
 • – presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi;
 • – presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
 • – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od dana otvaranja natječaja) sukladno članku 25. Zakona  o Predškolskom odgoju i obrazovanju;
 • -uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od dana otvaranja natječaja) sukladno članku 25. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju;
 • -dokaz o radnom iskustvu-potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO (ne starije od dana otvaranja natječaja);
 • – presliku osobne iskaznice
 • – presliku izvoda iz matične knjige rođenih;
 • – potvrdu liječnika o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • – izjavu o suglasnosti za podvrgavanje testiranju i provjeri sposobnosti.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić “Radost” Poreč-Parenzo, R. Končara 7, 52440 POREČ, s naznakom “Prijava na natječaj za odgojitelja”.

Rok za dostavu prijava na natječaj je 11.10.2019. godine.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu. Poveznice na internetske stranice: www.zakon.hr, www.ministarstvo.branitelja.hr; https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, Popis dokumenata za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnici dužni su priložiti originale ili ovjerene preslike gore traženih dokumenata. Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od četiri mjeseca. 

Klasa:601-02/19-01/17

Ur.broj:2167-01-12-01-7


N A T J E Č A  J    za prijem radnika na radno mjesto

      – 1 (jedan/a) pomoćni kuhar na određeno, puno radno vrijeme, za rad u DV Radost Poreč-Prenzo PV Baderna i drugim mjestima gdje se obavlja djelatnost, zamjena do povratka radnice s bolovanja;

Uvjeti za prijem u radni odnos:

 • – završena niža stručna sprema ugostiteljskog smjera (NSS, III stupanj) ili osnovna škola;
 • – zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • – da nije pravomoćno osuđivan za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;

  Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge kako slijedi:

 • – životopis;
 • – presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi;
 • – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od dana otvaranja natječaja) sukladno članku 25. Zakona  o Predškolskom odgoju i obrazovanju;
 • -uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od dana otvaranja natječaja) sukladno članku 25. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju;
 • -dokaz o radnom iskustvu-potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO (ne  starije od dana otvaranja natječaja);
 • – presliku osobne iskaznice;
 • – presliku izvoda iz matične knjige rođenih;
 • – potvrdu liječnika o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • – izjavu o suglasnosti za podvrgavanje testiranju i provjeri sposobnosti.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić “Radost” Poreč-Parenzo, R. Končara 7, 52440 POREČ, s naznakom “Prijava na natječaj za pomoćnog kuhara”.

Rok za dostavu prijava na natječaj je 11.10.2019. godine.          

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu. Poveznice: www.zosi.hr; www.zakon.hr, www.ministarstvo.branitelja.hr; https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843; Popis dokumenata za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnici dužni su priložiti originale ili ovjerene preslike gore traženih dokumenata.

 

Klasa:601-02/19-01/17

Ur.broj:2167-01-12-01-8

Poreč, 02.10.2019.   

Print Friendly, PDF & Email