NEWS
Ljeto u Funtani

Zvršeni radovi na izgradnji kanalizacije Jasenovica – Fuškulin

24.06.2020. 10:40; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Zvršeni radovi na izgradnji kanalizacije Jasenovica – Fuškulin
Jasenovica 1.

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava građane da su izradom asfaltnog sloja dana  24.06.2020. godine završeni radovi na izgradnji dijela kanalizacijske mreže podsustava Fuškulin u trupu ceste LC 50091 Jasenovica – Fuškulin.

U sklopu navedenih radova izvršena je izgradnja gravitacijske i tlačne mreže kolektora za odvodnju otpadnih voda podsustava Fuškulin u trupu ceste LC 50091  Jasenovica – Fuškulin u dužini od 1.200 m, u vrijednosti od 1,7 milijuna kuna. U konačnici lokalna cesta proširena je za 0,70 m na prosječnu ukupnu širinu od 5,20 m, gdje je Grad Poreč sudjelovao u troškovima proširenja. 

Kompletan podsustav Fuškulin u procijenjenoj vrijednosti od 11.5 milijuna kuna, podijeljen je u tri faze izgradnje kanalizacijske mreže u ukupnoj  dužini od 7,8 km, od čega je prije ove investicije realizirano 500 m’ mreže u naselju Fuškulin  prilikom izgradnje glavnog kolektora Mugeba – Fuškulin.

I ovaj projekt kao i projekt na izgradnji glavnog kolektora St. Portun –Antonci  izvršen je u suradnji sa Istarskim vodovodom Buzet, a sve sukladno  provedenoj zajedničkoj nabavi. Tako su se paralelno sa izvođenjem radova na sustavu odvodnje  izvodili i radovi na izgradnji sustava vodoopskrbe  za  naselja Jasenovica i Fuškulin u vrijednosti od 1,9 milijuna kuna­­­­­­­­­­­­­­, odnosno ukupne vrijednosti zajedničke investicije od 3,6 milijuna kuna.

Zahvaljujemo se građanima na razumijevanju i strpljenju te poštivanju privremene prometne regulacije za vrijeme izvođenja radova, koji u konačnosti rezultiraju podizanju ljestvice u kvaliteti i sigurnosti života.

Odvodnja Poreč d.o.o.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email