NEWS
valfresco

ZNATNO PRORAČUNSKO POVEĆANJE ZA OČUVANJE PRIRODE

28.11.2005. 00:00; Učitavanja: 32; Početna / Lifestyle / Ekologija / ZNATNO PRORAČUNSKO POVEĆANJE ZA OČUVANJE PRIRODE
646Ulaganja_u_zastitu.jpg

ZAGREB:

Za zaštitu i očuvanje prirode u državnom proračunu za 2006. izdvojeno je gotovo 75 milijuna ili 45 posto više nego za ovu godinu za koju je bilo izdvojeno 51,6 milijuna kuna. Za aktivnosti i programe u zaštiti prirode u proračunu za 2006. izdvojena su 32 milijuna kuna ili 67 posto više nego za ovu godinu, kada je bio osiguran 19,1 milijun kuna. Kako ističu u Ministarstvu kulture, tako visok postotak nužan je da bi se postigla potrebna razina zaštite prirode, posebno zbog obveza u pridruživanju EU-u. Za aktivnosti i programe u zaštiti prirode u Ministarstvu kulture predviđaju za 2007. osigurati 40, a za 2008. 45 milijuna kuna. Ministarstvo kulture najveći će dio državnog novca u idućoj godini izdvojiti za 18 javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima te za Državni zavod za zaštitu prirode.

Kako bi se povećale zaštićene površine, u skladu s pridruživanjem Hrvatske EU-u, iduće se godine planira osnivanje javne ustanove parka prirode Lastovsko otočje, za što je izdvojeno 1,2 milijuna kuna. Za izradu izvješća o stanju prirode, kao temelja za reviziju Strategije o biološkoj i krajobraznoj raznolikosti koju je nužno realizirati 2006., osigurano je 500 tisuća kuna. Za provedbu zaštite ekološke mreže i smjernica Direktive o staništima te za poticaje vlasnicima i ovlaštenicima prava koji žive na područjima ekološke mreže osiguran je milijun kuna. Nastavlja se i financiranje protupožarne zaštite s milijun kuna.

Kako bi se zaštitile zavičajne divlje vrste i očuvala biološka raznolikost, za čišćenje površina zahvaćenih invazivnim vrstama (alge iz roda Caulerpa) Ministarstvo kulture izdvojilo je milijun kuna. Ministarstvo nastavlja i provedbu planova upravljanja populacijama vuka i risa, a za isplatu svih šteta koje će počiniti zaštićene vrste izdvojena su tri milijuna kuna. Za praćenje projekata financiranih iz međunarodnih fondova koje provodi Državni zavod za zaštitu prirode u suradnji s Upravom za zaštitu prirode osigurano je 1,7 milijuna kuna. Za nastavak provedbe međunarodnog projekta (Svjetska banka) zaštite kraških ekoloških sustava osigurano je 3,5 milijuna kuna, a 412 tisuća kuna za institucionalno jačanje Državnog zavoda za zaštitu prirode kao stručne službe zaštite prirode te za praćenje međunarodnog projekta EU-a CARDS.

Ministarstvo kulture izdvojilo je 14 milijuna kuna za izgradnju, održavanje i opremanje javnih ustanova za zaštitu prirode – za izradbu geoinformacijskog sustava (GIS) za osam nacionalnih parkova, za razvoj sustava zaštite ujednačivanjem upravljanja zaštićenim područjima te za ostala ulaganja nužna za uspješan rad javnih ustanova. Državni zavod za zaštitu prirode provodi projekt uspostave mreže NATURA 2000 za koji je dio novca osiguran u programu PHARE (ukupno 9,8 milijuna kuna), od toga iz državnog proračuna 1,3 milijuna kuna. Uspostavom nacionalne ekološke mreže i NATURA 2000 postići će se zaštita biološke raznolikosti izvan zaštićenih područja, čime se u potpunosti ispunjavaju uvjeti europskih smjernica. (H)

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email
LaPentola S