NEWS

Zelena Istra: Okoliš nije vlasništvo javne uprave

24.09.2013. 23:20; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Zelena Istra: Okoliš nije vlasništvo javne uprave

U Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Pula u organizaciji Zelene Istre održan je seminar za predstavnike javne uprave pod nazivom “Informiranje i sudjelovanje javnosti: Jeste li spremni za promjenu? Alati za razumijevanje i primjenu transparentnog i inkluzivnog odlučivanja”.

Cilj seminara bio je izobrazba zaposlenika tijela javne uprave o obavezama koje proizlaze iz Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, ali i poticanje kulture dijaloga u procesima odlučivanja u pitanjima od javnog interesa.

Naime, opće je prihvaćeno da Aarhuška konvencija u Hrvatskoj nailazi na niz prepreka stoga se moraju poboljšati mjere da bi se odredbe i načela konvencije uspješno provodile i to prije svega edukacijom javnih službenika. Načelo sudjelovanja javnosti u

Odlučivanju o okolišu, istaknuli su iz Zelene Istre, zasniva se na činjenici da on nije vlasništvo javne uprave pa tako ona ne može sama donositi odluke u ime javnosti.

– Formalni pristup javnim raspravama i izbjegavanje referenduma dovodi do cinizma i nepovjerenja javnosti u javnu upravu, istaknuli su iz Zelene Istre.

Osvrnuli su se potom na poražavajuće podatke kad je riječ o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI). Rezultati analize Gonga za prošlu godinu potvrdili su njegovu manjkavu provedbu i potrebu za značajnijim poboljšanjima.

Tijela javne vlasti, naime, još uvijek nisu sklona objavi detaljnijih informacija koje se odnose na financije, poput objava ugovora o javnim nabavama ili proračuna s kojim raspolažu i koliko ga odgovorno troše.

Predavači su bili Lana Ofak sa zagrebačkog Pravnog fakulteta, Branka Pivčević Novak iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode zadužena za pripremu nacionalnog izvještaja o provedbi Aarhuške konvencije, Enes Ćerimagić, pravni stručnjak iz Zelene akcije, te

Vesna Montan iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode zadužena za postupke procjene utjecaja na okoliš. Podršku u organizaciji seminara pružili su Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Državna škola za javnu upravu.

(N. SOFTIĆ, Glas Istre)

Print Friendly, PDF & Email