NEWS

Za utorak, 24. rujna najavljena sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada

vizinada-u
23.09.2019. 10:42; Učitavanja: 87; Početna / Novosti / Okolne općine / Za utorak, 24. rujna najavljena sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada održati će se za 24. rujna 2019. godine (utorak) u 19,00 sati. Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u Vižinadi-Visinadi.

Za rad sjednice predložen je slijedeći

D n e v n i   r e d:

1. Geodetska izmjera i ažuriranje baze podataka u svrhu evidencije komunalne naknade – prezentacija tvrtke Geodetski zavod Rijeka
2. Verifikacija zapisnika
3. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019.
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2019.
5. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu
6. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za projekt „Rekonstrukcija vatrogasnog spremišta“
7. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za projekt Rekonstrukcija društvenog doma u Ferenci
8. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za projekt WIFI4EU
9. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za tekuće i investicijsko održavanje zidova u starogradskoj jezgri
10. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za usluge geodetske izmjere i ažuriranje baze podataka u svrhu evidencije komunalne naknade
11. Izvješće o radu davatelju javne usluge – Usluga Poreč d.o.o
12. Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija
13. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vižinada-Visinada
14. Odluka o dodjeli priznanja Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu
15. Vijećnička pitanja

Print Friendly, PDF & Email