NEWS

Vijećnici i gradska vlast

25.04.2008. 00:00; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Vijećnici i gradska vlast
106042.jpg

Vijećnici su pitali, a predstavnici Izvršne vlasti i gradskih poduzeća odgovarali su vijećnicima, političkim strankama i listama, te medijima ? Gradonačelnik je odao i način svoje osobne pripreme za " vijećnički sat ": " pokušavam pogoditi što ćete me pitati, pa pripremim odgovor " . Novinare je na klupama u vijećnici, dočekao i odgovor na jedno vijećničko pitanje, napisan u svega 3 retka, naime toliko je trebalo da se Odgovori da Grad trenutno nema slobodnih adekvatnih poslovnih prostora za rad Likovne udruge Poreč.

Tradicionalno, predsjednik Gradskog vijeća Egidio Kodan riječ je prvo dao Snježani Mekota koja je u očitovanju na dobijeni odgovor sa jedne od predhodnih sjednica rekla: " Ovo što sam dobila nije ono što sam tražila. Dobila sam popis poslovnih prostora sa dosadašnjim zakupcima, kao i prošle godine, a iz toga se ne vidi ono što sam pitala i molim da mi odgovorite ono što sam pitala". Zamolila je i gradonačelnika da da informaciju o sastanku sa privatnim vlasnicama dječjih vrtića.
Na odgovor se očitovala i vijećnica Fani Bugarin Šoljan, rekavši da je odgovor o dežurnoj ljekarni razumjela, no moli informaciju koliko bi Grad koštala osoba ( farmaceut ) potreban za to dežurstvo.
Gradonačelnik Poreča, Edi Štifanić  je informirao vijećnike da su ga vlasnice privatnih dječjih vrtića informirale o problemima u financijskom poslovanju, te predložile da se visina plaća djelatnika u privatnim vrtićima izjednači sa plaćama djelatnika u gradskim dječjim vrtićima, za što bi u rebalansu Proračuna Grada trebalo osigurati dodatnih 600.000 kuna. Za brutto plaću, dežurnog djelatnika u Ljekarnama bi bilo potrebno iznaći 120.000 kuna.
Vijećnik Azeglio Picco pitao je kada će otpočeti radovi na sanaciji mikroasfalta, jer turistička sezona je pred vratima. Pročelnik za Komunalni sustav, Milan Laković je odgovorio da rok , nizozemskom donatoru mikro asfalta istječe 30. travnja 2008. godine, no zbog loših vremenskih uvjete radovi još nisu otpočeli, te to očekuju nakon 1. svibnja. Na drugo pitanje istog vijećnika o nedozvoljenom parkiranju kampera rekao je da je to u nadležnosti Gospodarske inspekcije.

R.V.A.

Print Friendly, PDF & Email