NEWS

Usluga Poreč započinje sa proljetnim eko-akcijama sakupljanja krupnog otpada

03.03.2015. 08:45; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Usluga Poreč započinje sa proljetnim eko-akcijama sakupljanja krupnog otpada
Glomazni-otpad1

Komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o. od utorka, 03. ožujka započinje sa eko akcijama proljetnog čišćenja po mjesnim odborima na području Grada Poreča-Parenzo. Za prikupljanje glomaznog otpada postaviti će se po jedan veliki spremnik zapremnine 5m3 ili 7 m3 na lokacijama koje su unaprijed utvrđene od strane predstavnika mjesnih odbora. Plan sakupljanja odvijati će se prema priloženom rasporedu:

 • MO  Anke Butorac           03.03. – 05.03.2015.
 • MO  Veli Maj                    06.03. – 11.03.2015.
 • MO  Joakim Rakovac       12.03. – 18.03.2015.
 • MO  Mate Balota             19.03. – 28.03.2015.
 • MO  Varvari                      30.03. – 04.04.2015.
 • MO   Nova Vas                 07.04. – 12.04.2015.
 • MO  Žbandaj                     13.04. – 22.04.2015.
 • MO  Fuškulin                    23.04. – 25.04.2015.
 • MO  Baderna                   27.04. – 29.04.2015.

Detaljan Plan proljetne eko akcije po mjesnim odborima možete preuzeti u nastavku:

Plan proljetne eko akcije po MO-ima Grada Poreča za 2015.g.

 

Glomazni odnosno krupni otpad je otpad kojeg  je  zbog svoje  zapremnine ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. U glomazni otpad iz kućanstva spadaju:

 • Drvo (drveni namještaj i ostali predmeti od drva)
 • Plastika (namještaj od plastike, plastični kanistri, bačve, …)
 • Metali ( metalni stolovi, stolice, metalno posuđe,metalni namještaj, …)
 • Ostalo (madraci,kauči, tekstil,odjeća,…)

Građevinski otpad (pločice, keramika, drvena i plastična stolarija, građevinski materijali od azbesta i gipsa,šuta…), opasni otpad, električni i elektronički  otpad, otpadne gume, vozila, otpadne baterije , akumulatori i otpad iz vrtova ne smatra se  glomaznim otpadom iz kućanstva. Navedene vrste otpada sakupljaju se i zbrinjavaju putem ovlaštenih sakupljača  ili se,  izuzev građevinskog otpada,mogu odložiti u reciklažnom dvorištu.

Za sve potrebne informacije molimo građane da se obrate Banko Vilijamu, poslovođi za prijevoz i sakupljanje otpada , na telefon 091 431 0029.

Cilj ovih eko akcija je  jačanje ekološke osviještenosti i motiviranje lokalnog stanovništva da  primjerenim odlaganjem  glomaznog otpada iz  vlastitih kućanstva spriječe  stvaranje divljih odlagališta i daju svoj doprinos čišćem i  uređenijem okolišu, rekao je direktor Milan Laković dodavši kako će  Usluga Poreč  d.o.o. proljetne eko akcije organizirati  i u Općinama Tar-Vabriga ,  Kaštelir-Labinci,  Vižinada,Višnjan,  Sveti Lovreč, Funtana i Vrsar.

Obavijest i raspored održavanja eko akcija za pojedine općine biti   će objavljeni na službenim web stranicama Usluge Poreč.

Usluga Poreč

Print Friendly, PDF & Email