NEWS
valfresco

Usluga Poreč podijelila individualne spremnike na području općine Višnjan i općine Sv. Lovreč

Spremnici-1-820x360
29.10.2019. 10:37; Učitavanja: 103; Početna / Lifestyle / Ekologija / Usluga Poreč podijelila individualne spremnike na području općine Višnjan i općine Sv. Lovreč

U posljednjih mjesec dana podijeljeni su individualni spremnici na području općine Višnjan i općine Sv. Lovreč, čime su stvoreni uvijeti za implementaciju novog sustava gospodarenja otpadom. Putem individualni čipiranih spremka evidentirati će se količina otpada od svakog pojedinog korisnika, a samim time i obračun varijabilnog dijela javne usluge prema stvarnom broju pražnjenja spremnika, a što će i započeti od 01.11.2019. godine.

Potrebno je napomenuti da su korisnici dužni spremnik za miješani komunalni otpad u dane odvoza za njihovo naselje do 06:00 h postaviti na javnu površinu dostupnu našem vozilu kako bi se spremnik ispraznio.

Plan odvoza miješanog komunalnog otpada nalazi se na web stranici Usluge Poreč d.o.o. www.usluga.hr.

Usluga Poreč d.o.o.

Print Friendly, PDF & Email