NEWS
Best of Poreč

Usluga Poreč: pregled Inspekcije nad obradom biootpada na lokaciji Košambra

06.06.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Usluga Poreč: pregled Inspekcije nad obradom biootpada na lokaciji Košambra
447usluga_logo.gif

Tijekom redovne kontrole od strane Ministarstva zaštite okoliša i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove dana 31.svibnja 2005.godine izvršen je inspekcijski pregled odlagališta Košambra.

U nastavku dajemo nekoliko skraćenih i po nama najvažnijih informacija iz zapisnika o pregledu:

Predmet nadzora: obrada biootpada na lokaciji Košambra u Poreču.

U ime Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša nazočna Ljiljana Dravec koja je inicirala ovaj sastanak

Nadzor obavila

Eudjenija Besu, viša inspektorica zaštite okoliša

Nadzoru nazočni:

1. Rodoljub Kosić odgovorna osoba tvrtke USLUGA d.o.o., predsjednik uprave

2. Savo Krajcar, član uprave

3. Dino Mates, rukovoditelj RJ čistoća

4. Ugo Mussizza, odgovorna osoba tvrtke ADRIA PLUS d.o.o.

5. Edo Jugovac, prokurator u tvrtki ADRIA PLUS d.o.o.

TIJEK I NALAZ INSPEKCIJSKOG NADZORA

1. Registracije tvrtki

U privitku ovoga zapisnika su preslici registracija tvrtki.

Tvrtka ADRIA PLUS d.o.o. je u suvlasništvu Grad Poreča 51% te 34% austrijska tvrtka Aqua plus Wasserverorgungs-und Abwasserentsorgungs-GmbH, a 15 % G.Hinteregger & Sohne Baugesellschaft m.b.H.Salzburg

2. Djelatnost gospodarenja s otpadom

Tvrtka Usluga d.o.o. ima rješenje nadležnog tijela o udovoljavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti skupljanja i odlaganja otpada.

Tvrtka ADRIA PLUS nije ishodila rješenje o udovoljavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti odlaganja i prerade otpada (Rješenje je ishodovano 03.06.2005.godine)

Gradsko Poglavarstvo Grada Poreča je Zaključkom od 14. rujan 2004. god. Predložilo Gradskom vijeću preuzimanje djelatnosti.

Grad Poreč je Odlukom prenio preuzimanje odlagališta Košambra od tvrtke USLUGA d.o.o. tvrtki ADRIA PLUS d.o.o. i to sa datumom preuzimanja 01. siječnja 2005.god.

Također je sklopljen ugovor o suradnji između Grad Poreča i Usluga d.o.o. sa ADRIA PLUS d.o.o. kojim je uređeno preuzimanja nakon ishodovanja rješenja o ispunjavanju uvjeta postupanja s otpadom .

3. Privremena dozvola za obrađivanje otpada

Ured državne uprave na zahtjev tvrtke USLUGA d.o.o. od 09.siječnja 2004. god. izdao je tvrtki USLUGA d.o.o. PRIVREMENU DOZVOLU Klasa: UP/I 351-01/04-01/1, ur.broj: 2163-04-02-05-4 od 16.svibnja 2005.god. kojom se dozvoljava obrada biootpada (kompostiranje) do izgradnje kompostane. Rok trajanja privremene dozvole je 18 mjeseci od dana pravomoćnosti.

4. Neposredni očevid na mjestu obrađivanja

Neposrednim očevidom je utvrđeno da se na sjevernom dijelu uz ogradu odlagališta na površini cca 5243 m2 odlaže zeleni otpad. Prema evidenciji tvrtke USLUGA d.o.o. tijekom 2004.god. je odloženo 819 tona masnog mulja od kojeg je zbrinuto 459 tona.

Zatečeno stanje je prihvatljivo. Neugodni mirisi se ne šire.

5. ZAKLJUČAK

Obzirom na novo nastalu situaciju razgvrnuća dviju tvrtki tj. o preuzimanju odlagališta kao i obaveza, potrebno je razmotriti sve uvjete za nastavak obrađivanja biootpada na predmetnoj lokaciji.

Zadužuje se tvrtka USLUGA d.o.o. da nastavi sa obrađivanjem otpada na temelju PRIVREMENE DOZVOLE Klasa: UP/I 351-01/04-01/1, ur.broj: 2163-04-02-05-4 od 16.svibnja 2005.god. te uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za okoliš uz najpovoljnije mjere da se postojeći organski otpad u što kraćem vremenu usitni cca. 15 dana a kao priprema za miješanje sa ostalim vrstama otpada za postupak kompostiranja. Troškove obrađivanja utvrdit će se naknadno.

Tvrtka Usluga d.o.o. dužna je obavijestiti ovu inspekciju i nadležno tijelo u županiji o poduzetim mjerama u roku od dvadeset dana.

Uprava Društva

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani