VALFRESCO 4 S
SPORTduo – s2

U utorak, 15. svibnja, sjednica Općinskog poglavarstva općine Tar-Vabriga

10.05.2007. 00:00; ; Početna / Novosti / Okolne općine / U utorak, 15. svibnja, sjednica Općinskog poglavarstva općine Tar-Vabriga

1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog poglavarstva.

2. Utvrđivanje prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu.

3. Donošenje Programa mjera deratizacije i dezinsekcije za 2007. godinu

4. Prihvaćanje ugovora sa Veterinarskom ambulantom Poreč d.o.o. o preventivnoj sustavnoj dezinsekciji za 2007. godinu.

5. Prihvaćanje ugovora sa Veterinarskom ambulantom Poreč d.o.o. o preventivnoj sustavnoj deratizaciji za 2007. godinu.

6. Prihvaćanje ugovora sa Veterinarskom ambulantom Poreč d.o.o. o obavljanju veterinarsko-higijeničarskih poslova za 2007. godinu.

7. Potvrđivanje Zaključaka Općinskog načelnika iz nadležnosti Općinskog poglavarstva.

8. Davanje prethodne suglasnosti Rivijeri Poreč d.d. za ograđivanje morskih plaža u kampovima „Solaris" i „Lanterna" u 2007. godini.

9. Utvrđivanje prijedloga za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje nerazvrstanih cesta nasipavanjem i ravnanjem kolnika na području Općine tijekom 2007. godine.

10. Donošenje Rješenja o osnivanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave za izgradnju igrališta u Rošini.

11. Donošenje Rješenja o osnivanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave za ograđivanje igrališta u Rošini.

12. Donošenje Rješenja o osnivanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave za izgradnju igrališta u Vabrigi.

13. Donošenje Rješenja o osnivanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave za rekonstrukciju u ulici Glavica u Taru.

14. Donošenje Rješenja o osnivanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave za rekonstrukciju u ulici Borgo u Taru.

15. Razno

Print Friendly, PDF & Email