NEWS
VALFRESCO 3-S

U ponedjeljak, 1. ožujka najavljena je sjednica Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč

25.02.2021. 23:56; Učitavanja: 70; Početna / Novosti / Okolne općine / U ponedjeljak, 1. ožujka najavljena je sjednica Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč
Sv.-Lovreč
27. sjednica Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč sazvana je u ponedjeljak 01. ožujka 2021. godine s početkom u 18.00 sati u prostorijama Općine Sv. Lovreč
 
Za sjednicu je predložen sljedeći      D N E V N I   R E D:
 
1. Vijećnička pitanja i prijedlozi
2. Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća
3. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sv. Lovreč
4. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Sv. Lovreč za razdoblje 2021. – 2027. godinu
6. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sv. Lovreč za 2021. godinu
7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sv. Lovreč za 2021. godinu
8. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
9. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sv. Lovreč za 2021.godinu
10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite za 2020. godinu
11. Prijedlog Zaključka o donošenju godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sv. Lovreč za 2021. godinu
12. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu
13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju zaključka načelnika o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Sv. Lovreč
Print Friendly, PDF & Email