NEWS

U gradskoj upravi održan radni sastanak župana i predstavnika Grada Poreča-Parenzo na temu obrazovanja, zdravstva i prostornog planiranja

Sastanak u Maloj vijećnicii2
03.05.2022. 15:25; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / U gradskoj upravi održan radni sastanak župana i predstavnika Grada Poreča-Parenzo na temu obrazovanja, zdravstva i prostornog planiranja

Radni sastanak predstavnika Istarske županije i Grada Poreča-Parenzo održan je danas, 3. svibnja 2022. u Maloj gradskoj vijećnici. Sastanku su prisustvovali istarski župan Boris Miletić sa zamjenicima Tuliom Demetlikom i Jessicom Acquavita, pročelnikom Kabineta župana Ivanom Glušcem i ravnateljem Županijske uprave za ceste Robijem Zgablićem, dok su ispred Grada Poreča-Parenzo uz gradonačelnika Lorisa Peršurića na sastanku sudjelovali Damir Hrvatin, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Marino Poropat, pročelnik UO za komunalni sustav, Vesna Kordić, pročelnica UO za društvene djelatnosti, te iz istog odjela Tihana Mikulčić, voditeljica Odsjeka za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu, mlade i civilno društvo i Nadia Štifanić-Dobrilović, voditeljica Odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje, obrazovanje, kulturu, tehničku kulturu, sport i rekreaciju.

Na sastanku se razgovaralo o temama iz područja izgradnje prometnica, obrazovanja, zdravstva, skrbi za starije i prostornog planiranja kao i ostalih tema od zajedničkih interesa obiju strana.

Na temu projekata ŽUC-a na području Poreča, istaknuta je suradnja koja se unazad nekoliko godina dogodila na zajedničkim projektima. To su projekti u kojima su se uz Grad i ŽUC uključili i ostali infrastrukturaši (na izgradnji kanalizacijske, vodovodne, električne i telekomunikacijske mreže) kako bi se zahvati napravili kvalitetno i konkretno bez naknadnih intervencija. Županija je izrazila spremnost da se na isti način suradnje, kako je ove godine prije sezone rekonstruirana dionica ceste Kosinožići – Nova Vas, nakon sezone nastavi i rekonstrukcija ceste Radmani – Dračevac, a u narednom periodu i Žbandaj-Jehnići, Bašarinka – Červar, Mornarica – Mugeba i druge.

Sudionici sastanka razgovarali su i o mogućnostima rješavanja imovinsko pravnih odnosa Srednje škole Mate Balote i Instituta za poljoprivredu i turizam koji su prepreka razvoju škole i mogućnostima proširivanja iste i apliciranju na fondove. Razgovaralo se i sufinanciranju fakultativne nastave talijanskog jezika u obje srednje škole u Poreču, koje osim učenika s područja Poreča polaze i učenici šire okolice grada i drugih dijelova Istre. Razgovaralo se mogućnostima otvaranja srednje glazbene škole u Poreču, s obzirom na rastuće potrebe Umjetničke škole Poreč koju pohađaju učenici sa područja Poreča i sjeverozapadne Istre.

 Na sastavku se razgovaralo i proceduri i uvjetima potrebnima za pokrenuti proširenje Doma za starije i nemoćne u Poreču koji Grad namjerava pokrenuti u narednom periodu i uređenju dodatnih prostora za liječnike i medicinsko osoblje u Domu zdravlja Poreč, u dogovoru s Istarskim domovima zdravlja, kako bi se osigurao smještaj za potrebne liječnike i medicinsko osoblje, za koje Grad već sada plaća stanarinu kako građani ne bi izgubili ovu razinu usluga.

Pročelnik gradskog UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Damir Hrvatin informirao je župana o trenutnoj javnoj raspravi Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Poreča koja se provodi do 25. svibnja. Prema do sada iskazanom interesu javnosti, ukazao je na potrebu usklađivanja prostorno planske dokumentacije Istarske županije i gradova i općina sa novim potrebama, na što je dogovoreno održati zajednički sastanak sa stručnim službama koje rade na izradi i provedbi prostorno planske dokumentacije, kako Županije, tako i svih istarskih gradova i općina.

 

 

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email