NEWS

U četvrtak 15. lipnja sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča

gradska-uprava-2
11.06.2023. 12:22; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / U četvrtak 15. lipnja sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča

Osamnaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo održat će se 15. lipnja 2023. godine, s početkom u 19,00 sati u velikoj vijećnici Grada Poreča-Parenzo, Obala maršala Tita 5/1. Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

DNEVNI RED

1.      Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća

2.      Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije

    2.1. Azra Brođanac – odgovor na vijećničko pitanje – Pomoć od strane Županije prema porečkim srednjim školama

3.      Odluka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Poreča-Parenzo u 2022. godini i Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu            (Izvjestitelj:  Denis Stipanov)

4.      Informacija Policijske postaje Poreč o stanju sigurnosti na području Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu (Izvjestitelj: Davor Švenda)

    4.1. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu

5.      I. izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (Izvjestiteljica: Tatjana Matošević)

    5.1. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu

    5.2. Obrazloženje

6.     I. izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu u: – predškolskom odgoju i obrazovanju, – obrazovanju, – kulturi, – sportu i rekreaciji – zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i socijalnoj skrbi (Izvjestiteljica: Vesna Kordić)

7.      I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (Izvjestitelj: Marino Poropat)

8.      I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (Izvjestitelj: Marino Poropat)

9.      Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2022. godine (Izvjestitelj: Gradonačelnik) 10.  Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č.1897/30 k.o. Nova Vas (Izvjestitelj: Damir Hrvatin)

11.  Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č. 3300/1 k.o. Poreč (Izvjestitelj: Damir Hrvatin)

12.  Odluka o određivanju imena ulica i trgova na dijelu naselja Poreč – Parenzo (Izvjestitelj: Damir Hrvatin)

    12.1. Mišljenja Povjerenstva RH

    12.2. grafički prikaz ulica

13.  Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Zone sportsko – rekreacijske namjene Bergamante I (Izvjestitelj: Damir Hrvatin)

    13.1. UPU Bergamante I – KPP-1_namjena

    13.2. UPU Bergamante I – KPP-4 nacin i uvjeti gradnje_korekcije svibanj

    13.3. suglasnost Ministarstva

14.  Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Grada Poreča – Parenzo za 2023. godinu (Izvjestitelj: Damir Hrvatin)

15.  Odluka o davanju suglasnosti Umjetničkoj školi Poreč na: – Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika Umjetničke škole Poreč za program osnovnog glazbenog i plesnog obrazovanja za školsku 2023./2024. godinu i  – Odluku o iznosu cijene za pohađanje drugog programa za darovite učenike za školsku 2023./2024. godinu u Umjetničkoj školi Poreč ( Izvjestiteljica: Vesna Kordić)  

Print Friendly, PDF & Email