NEWS

U četvrtak, 1.12.2022. sjednica Gradskog vijeća

Gradska vijecnica
28.11.2022. 23:46; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / U četvrtak, 1.12.2022. sjednica Gradskog vijeća

Četrnaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo održat će se u četvrtak, 01.12.2022. s početkom u 18.00 sati u dvorani Doma obrtnika u Poreču. Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni rad s materijalima:

D N E V N I   RE D  

1.      Verifikacija zapisnika
2.      Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije
3.      Odluka o donošenju Lokalnog programa za mlade Grada Poreča-Parenzo za razdoblje 2022.-2026. godine
4.      Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i 2025. godinu – I. čitanje
5.      Programi javnih potreba za Grad Poreč-Parenzo za 2023. godinu u:

  • – predškolskom odgoju i obrazovanju,
  • – obrazovanju,
  • – kulturi,
  • – sportu i rekreaciji,
  • – zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i
  • – socijalnoj skrbi
  •   I. čitanje

6.      Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu – I. čitanje
7.      Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu – I. čitanje
8.      Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Poreča-Parenzo u razdoblju srpanj-rujan 2022. godine
9.      Izvješće o radu i financijskog izvješća Osnovne škole Finida za 2021. godinu
10.  Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Odvodnja Poreč d.o.o. za zaduživanje, radi financiranja investicijskih ulaganja na proširenju kanalizacijskog sustava javne odvodnje na području Grada Poreča-Parenzo, Općine Vrsar, Općine Funtana, Općine Tar-Vabriga, Općine Vižinada i Općine Sv. Lovreč  
11.  Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Odvodnja Poreč d.o.o. za zaduživanje, radi refinanciranja postojećeg kredita kod Europske banke za obnovu i razvoj  
12.  Izbor članova Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo

 

Dodatni materijali

Print Friendly, PDF & Email