NEWS
HALF MARATON S

Tečajevi stranih jezika

poup-logo-v
07.03.2022. 15:08; ; Početna / Obavijesti / Tečajevi stranih jezika

UPISI NA TEČAJEVE STRANIH JEZIKA

Zajednički referentni nastavni program učenja stranih jezika usklađen je s europskim smjernicama, a njegov sastavni dio čine prihvaćene razine jezičnih kompetencija.

Takav program osigurava fleksibilnost jer omogućava predavačima i voditeljima da sami odabiru materijale i načine na koje će postići rezultate te pruža mogućnost uvođenja sadržaja i različitih aktivnosti koje je moguće ostvariti u specifičnim uvjetima u kojima se nastava odvija i gdje nastavnik odabire u skladu s potrebama, interesima i mogućnostima pojedinaca ili grupa.

Cilj nastave stranog jezika je razvijanje komunikacijskih kompetencija tj. osposobljavanje polaznika za prikladnu komunikaciju na stranom jeziku u raznim situacijama: u sredini gdje se govori njemački jezik, u vlastitoj zemlji sa stranim govornicima, na multinacionalnim skupovima i u drugim situacijama u kojima se moraju služiti njemačkim jezikom. To znači omogućiti polaznicima postizanje jezične kompetencije u svim jezičnim vještinama: slušanju, čitanju, govornoj interakciji, govornoj produkciji i pisanju. Pritom se kod polaznika razvija razumijevanje i prihvaćanje novih i drukčijih kultura – interkulturalna kompetencija i tolerancija, ali i svijest o vlastitoj kulturi.

Polaznici jezik svladavaju putem slušanja, čitanja, govorne interakcije, govorne produkcije, pisanja te razvijanjem komunikacijskih strategija i jezičnih kompetencija uz pouku o načinu učenja.

Metodološki pristup se prilagođava korisnicima i uvijek se odabire pristup kojim će se najuspješnije ispuniti postavljeni ciljevi.

Uz poštivanje epidemioloških mjera i preporuka vezanih za održavanje nastave, početak nastave planiran je početkom veljače.

  • Trajanje:          70 školskih sati/modul
  • Nastava:          2 × tjedno po tri školska sata / 3 mjeseca
  • Cijena programa:770,00kn, plativo u tri mjesečne rate po 590,00kn.
  • Dokumenti potrebni za upis (preslike):

                                               – završna svjedodžba srednje škole

                                               – domovnica

                                               – rodni list

  • Uvjerenje:          po uspješnom završetku osposobljavanja, polaznik dobiva uvjerenje o osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu
  • Informacije i upisi: na broj telefona 052 887 216 ili e-mail [email protected].
Print Friendly, PDF & Email