NEWS

Tar-Vabriga: u četvrtak sjednica Općinskog poglavarstva

01.04.2008. 00:00; ; Početna / Novosti / Tar-Vabriga: u četvrtak sjednica Općinskog poglavarstva
 1. Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Općine Tar-vabriga-Torre-Abrega za 2007. godinu
 2. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007.
 3. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007.
 4. Prijedlog Izvješća o ostvarenja programa javnih potreba u kulturi za 2007. godinu
 5. Prijedlog Izvješća o ostvarenja programa javnih potreba u sportu za 2007. godinu
 6. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2007. godinu. ( izvjestitelj od točke 1. do 6. je  Manuela Radojković, stručni suradnik za proračun i računovodstvo
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Poreča ( izvjestitelj Milan Stanić, upravni referent za komunalni sustav i urbanizam)
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnim prostorima ( izvjestitelj Milan Stanić, upravni referent za komunalni sustav i urbanizam)
 9. Razmatranje ponuda za obavljanje usluga dezinsekcije, deratizacije i  Veterinarsko higijeničarskih poslova i donošenje zaključka o prihvaćanju ponude (izvjestitelj Milan Stanić, upravni referent za komunalni sustav i urbanizam)
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima za sufinanciranje smještaja korisnika u Dom za starije i nemoćne osobe u Poreč (izvjestitelj Marija Zupančič, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela)
 11. Razno.
Print Friendly, PDF & Email