NEWS

Sufinanciranje obnove zgrada u starogradskoj jezgri: sredstva dodijeljena za 16 zgrada

31.07.2019. 09:44; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Sufinanciranje obnove zgrada u starogradskoj jezgri: sredstva dodijeljena za 16 zgrada
kapetanija-fasada

Grad Poreč-Parenzo i ove je godine proveo natječaj za sufinanciranje obnove fasada, krovova i stolarije, te sanaciju konstruktivnih dijelova na zgradama na području kulturno – povijesne urbanističke cjeline grada Poreča – starogradskoj jezgri i užem centru u sklopu Programa zaštite i obnove kulturnih dobara Grada Poreča-Parenzo.

Ukupna sredstva za subvencioniranje mjera zaštite i obnove kulturnih dobara iznose 400.000,00 kuna, a osigurana su u Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu. U Program zaštite i obnove kulturnih dobara Grada Poreča-Parenzo ove se godine financijskim sredstvima uključila i Turistička zajednica Grada Poreča.

S obzirom na to da Grad Poreč-Parenzo i TZ Poreč u ovome programu sudjeluju davanjem nepovratnih subvencija, na taj se način želi potaknuti vlasnike nekretnina da pokrenu obnovu svojih objekata. Za ostvarivanje prava na subvenciju definirano je pet kriterija: lokacija, kulturno-povijesna vrijednost građevine, namjena građevine (poslovna ili stambena), površina građevine te kriterij građevinskog stanja građevine, a subvencioniranje vlasnik jedne zgrade može iskoristiti jednom u pet godina, kako bi se obnovio što veći broj zgrada. Iznos subvencije nije fiksan, već ovisi o ukupnoj površini građevine, a limit subvencije po građevini iznosi 90.000 kuna, čime se potencira obnova manjih objekata u starogradskoj jezgri.

Natječajni postupak za ovu godinu je zaključen, te je gradonačelnik donio Zaključak kojim se donosi Konačna bodovna lista Podnositelja prijava pristiglih na Javni natječaj za subvencioniranje provedbe Programa zaštite i obnove kulturnih dobara Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu. Sredstva su dodijeljena za ukupno 16 zgrada.

Konačna bodovna lista

Print Friendly, PDF & Email