VALFRESCO 4 S
SPORTduo – s2

Sjednica Općinskog vijeća Općine Tar-Vabriga u utorak, 30. srpnja

24.07.2019. 09:00; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Sjednica Općinskog vijeća Općine Tar-Vabriga u utorak, 30. srpnja
TAR_default-1541416313287
 1. sjednica Općinskog vijeća Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega će se održati u Općinskoj vijećnici u Taru, Istarska 8 u  UTORAK,  30. srpnja 2019. godine u 20,30 sati

Za rad sjednice predložen je slijedeći DNEVNI RED

 1. Razmatranje i prihvaćanje Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika Općine Tar- Vabriga-Torre-Abrega za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine
 1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti  za zaduživanje trgovačkom društvu Finida d.o.o. i jamstva za ispunjenje preuzetih obveza
  – izvjestiteljica je Kristina Radovan, stručna suradnica za proračun i računovodstvo
 1. Razmatranje  i  donošenje  Odluke  o  izmjeni  i  dopuni  Odluke  o  zakupu  i kupoprodaji poslovnog prostora
  – izvjestitelj je Marino Marković, Viši stručni suradnik za pravne poslove
 1. Donošenje Odluke  o  izradi  Urbanističkog  plana  uređenja  za  građevinsko područje gospodarske namjene – zabavni centar Frata (Zc) – 2. dio
 1. Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnom redu
 1. Donošenje Odluke o evidenciji komunalne infrastrukture
  – izvjestitelj za točke 4. – 6. je Ivan Zgrabljić, pomoćnik pročelnika za prostorno uređenje, gradnju i komunalni sustav
Print Friendly, PDF & Email