NEWS

Sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča u četvrtak, 12. prosinca

Gradska palaca
09.12.2019. 14:06; Učitavanja: 189; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča u četvrtak, 12. prosinca

Dvadeset i osma sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo sazvana je za četvrtak, 12. prosinca 2019. godine u 18.00 sati, u velikoj vijećnici Grada, na adresi Obala maršala Tita 5/I. U nastavku prijedlog dnevnog rada i linkovi s materijalima:

Poziv na 28. sjednicu Gradskog vijeća

1.      Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu – II. čitanje

        1.1. Proračun

        1.2. Obrazloženje

        1.3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o amandmanima

        1.4. Amandmani

        1.5. Izvješće o amandmanima       

2.      Programi javnih potreba za Grad Poreč-Parenzo za 2020. godinu u:

–           predškolskom odgoju i obrazovanju,

–           obrazovanju,

–           kulturi,

–           sportu i rekreaciji,

–           zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i

–           socijalnoj skrbi

–           II. čitanje

3.      Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu – II. čitanje

4.      Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu – II. čitanje

5.      Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu

6.      Izvješće o radu i financijsko izvješće TD PARENTIUM d.o.o. Poreč za 2018. godinu

7.      Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića – Scuola dell’infanzia „Paperino“ Poreč-Parenzo za 2018. godinu

8.      Izvješće o radu i financijsko izvješće Osnovne škole Poreč  za 2018. godinu

        8.1. Tablice 1

        8.2. Tablice 2

9.     Izvješće o radu i financijsko izvješće Osnovne škole Finida za 2018. godinu

10.   Odluka o subvencioniranju kupnje stanova na području Grada Poreča-Parenzo

11.   Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu

12.   Odluka o suglasnosti za pružanje podrške Općini Piran-Pirano za kandidaturu za Europsku prijestolnicu kulture 2025. “PIRAN-PIRANO 4 ISTRIA 2025”

        12.1. Pismo namjere HR

        12.2. Pismo namjere IT

13.   Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Grada Poreča-Parenzo

Print Friendly, PDF & Email