NEWS

Sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča održati će se u dva dijela, 17. i 22. prosinca

Gradska uprava
11.12.2020. 12:09; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča održati će se u dva dijela, 17. i 22. prosinca

Četrdeseta sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo sazvana je za četvrtak, 17. prosinca i utorak 22.prosinca 2020., u 18,00 sati u Istarskoj sabornici na adresi Obala Matka Laginje 6.

Za raspravu i odlučivanje za 17.12.2020. godine predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D

1. Verifikacija zapisnika s 37., 38. i 39. sjednice

    1.1. zapisnik 37. sjednica GV

    1.2. zapisnik 38. sjednica GV

    1.3. zapisnik 39. sjednica GV 

2. Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu – II. čitanje

    2.1. Izvješće o amandmanima na prijedlog Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu

    2.2. Amandmani na prijedlog Proračuna za 2021. godinu

    2.3. Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu

    2.4. Obrazloženje Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu

3. Programi javnih potreba za Grad Poreč-Parenzo za 2021. godinu u: predškolskom odgoju i obrazovanju, obrazovanju, kulturi, sportu, zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i socijalnoj skrbi – II. čitanje

4. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu – II. čitanje

5. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu – II. čitanje

6. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu

    6.1. Amandman na prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2021. godinu

7. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu

8. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

9. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Opremanje groblja u Baderni“

10. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta – dio k.č. 4192/10, k.č. 4192/15, k.č. 4196/3 i k.č. 4198/1, sve k.o. Poreč.

Za raspravu i odlučivanje za 22.12.2020. godine predlaže se sljedeći

D N E V N I RE D

11. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu

     11.1. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu

     11.2. Obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu

12. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020. godinu u: predškolskom odgoju i obrazovanju, obrazovanju, kulturi, sportu i rekreaciji, zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i socijalnoj skrbi

13. II. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

14. II. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

15. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

16. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu

17. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova

     17.1. Odluka Turističkog vijeća TZGP o davanju mišljenja na prijedlog Odluke o utvrđivanju zabrane za izvođenje građevinskih radova 

18. Odluka o korištenju javnih površina

19. Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza na području Grada Poreča-Parenzo

    19.1. Obavijest o namjeri davanja koncesije – linijski prijevoz putnika

    19.2. Dokumentacija za nadmetanje – linijski prijevoz putnika

    19. 3. Analiza davanja koncesije – linijski prijevoz putnika 

20. Odluka o produljenju važenja Strategije gospodarskog razvoja Grada Poreča-Parenzo za razdoblje od 2015. do 2020. godine 

Print Friendly, PDF & Email