NEWS
VALFRESCO S-170422

Sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča najavljena za četvrtak, 23. veljače 2017

17.02.2017. 09:47; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča najavljena za četvrtak, 23. veljače 2017
grad-logo

Trideset i sedma sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo sazvana je za četvrtak, 23. veljače 2017. u 18.00 sati, u Velikoj vijećnici Grada, na adresi Obala maršala Tita 5. U nastavku slijedi prijedlog dnevnog rada i linkovi s materijalima:

1. Verifikacija zapisnika sa 33., 34., 35. i 36. sjednice Gradskog vijeća

    1.1.  Zapisnik sa 33. sjednice GV 10.11.2016.

    1.2.  Zapisnik sa 34. sjednice GV 01.12.2016.

    1.3.  Zapisnik sa 35. sjednice GV 15.12.2016.

    1.4.  Zapisnik sa 36. sjednice GV 20.12.2016.

2. Vijećnička pitanja, odgovori i informacije

    2.1. odgovor na vijećničko pitanje Daniel Šaškin – pogrebničke usluge

    2.2. očitovanje na inicijativu Daniel Šaškin – kante za otpad

    2.3. odgovor na vijećničko pitanje Maurizio Zennaro – uplata kupoprodajne cijene za parcele na Saladinki

    2.4. očitovanje na inicijativu Rodoljub Kosić – raspored i kapacitet spremnika kom.otpada naselju Musalež       

    2.5. odgovor na vijećničko pitanje Snježana Mekota – izgradnja crpne stanice Štacion na trasi Parenzane

    2.6. odgovor na vijećničko pitanje Stevo Žufić – Muzej ribarstva i mora

    2.7. odgovor na vijećničko pitanje Vladimir Sladonja – gradnja objekta na parkiralištu Žatika–dodatni odgovor 

    2.8. odgovor na vijećničko pitanje Stevo Žufić – izrada programa produženja turističke sezone

    2.9. odgovor na vijećničko pitanje Snježana Mekota – projekt povezivanja JLS

    2.10. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić – ukupno isplaćena sredstva iz proračuna od 2013. -2016. tvrtkama Istraalf, Sigra i ADD Design studio

    2.11. odgovor na vijećničko pitanje – Dolores Gersinich – stan za ginekologicu

    2.12. odgovor na vijećničko pitanje Stevo Žufić – cijene veza na molu C

    2.13. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić – podaci o obavljenim građevinskim radovima

    2.14. odgovor na vijećničko pitanje Stevo Žufić  – rad Odbora za gospodarstvo i EU fondove

    2.15. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić – obnašanje dužnosti kazneno osuđenog prometnog redara u gradskoj upravi

    2.16. odgovor na vijećničko pitanje – Rodoljub Kosić – prodaja nekretnina na lokaciji Špadići

    2.17. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić – podaci o zaposlenima u TD Parentium

    2.18. odgovor na vijećničko pitanje – Dražen Prgić – popis zaposlenih u Gradu Poreču

    2.19. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić – ukupno isplaćena sredstva tvrtki Đusto d.o.o.

    2.20. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić – ukupno isplaćena sredstva građevinskom obrtu Šalić iz Kukci   

   2.21. odgovor na vijećničko pitanje Stevo Žufić – cijene vezova u sportskoj lučici

   2.22. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić – popis gradskih poslovnih prostora i zakupnika

   2.23. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić – članstvo vijećnika F. Picca u Komisiji za p.p.

   2.24. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić – popis zaposlenika u TD Stan d.o.o.

   2.25. odgovor na vijećničko pitanje Maurizio Zennaro -dodjela parking kartica  

3. Odluka o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli od strane općina i gradova u Istarskoj županiji

    3.1. prilog – nova Opća bolnica Pula – sporazum i ugovor  

4. Odluka o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom “Kaštijun”      

5. Odluka o određivanju zona i koeficijenata unutar razreda turističkog mjesta na području Grada Poreča-Parenzo 

    5.1. prilog  – dopis TZ   

6. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Društveni dom Nova Vas“            

7. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Dječji vrtić Dračevac“   

8. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Dogradnja groblja u naselju Fuškulin“           

9. Plan prodaje nekretnina u 2017. godini

    9.1. prilog uz Plan prodaje nekretnina za 2017.           

10.Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po natječaju za zamjenu dijela gradske k.č.br. 1983/1 k.o. Poreč za k.č.br. 1776 k.o. Poreč u vlasništvu fizičke osobe            

11.Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika Umjetničke škole Poreč za program osnovnog glazbenog i plesnog obrazovanja za školsku 2017./2018. godinu i  Odluku o iznosu cijene za pohađanje drugog programa za darovite učenike za školsku 2017./2018. godinu u Umjetničkoj školi Poreč                    

Print Friendly, PDF & Email