NEWS
VALFRESCO 4 S
SPORTduo – s2

Sigurnije meso od 01.12.2004

23.11.2004. 00:00; ; Početna / Novosti / Sigurnije meso od 01.12.2004

Sustav kontrole kakvoće i prometa goveđih trupova i polovica na liniji klanja i u prometu

Dosadašnji sustav kontrole stočarskih proizvoda u Republici Hrvatskoj mijenja se zbog potreba našega stočarstva i naših potrošača kao i potreba usklađivanja sa zahtjevima EU.

Pravilnik o kakvoći goveđih trupova i polovica na liniji klanja stupio je na snagu 1. rujna 2004.. Time je stvoren temelj za objektivno vrednovanje i plaćanje goveda prema kakvoći. No, još važnije je da će se novim sustavom uspostaviti kontrola na tržiš¹tu kada je u pitanju promet stokom. Ovaj sustav jedan je od stupova uspostavljanja sljedivosti proizvoda goveđeg mesa na tržištu. Osnovnu bazu podataka čini jedinstveni sustav odnosno registar domaćih životinja iz kojega se crpe svi podaci potrebni za uvođenjem reda na tržištu.

Konkretno klaonice u kojima se obavlja klanje stoke imaju program za unos prispjelih podataka, prije svega o prispjelim govedima za klanje i za upisivanje tih podataka odgovorna je klaonica. Klaonice su du¾ne tra¾ene podatke dostaviti Hrvatskom stočarskom centru. Odobrenje za klanje u Republici Hrvatskoj ima 215 klaonica od kojih njih 89 trenutačno dostavlja podatke.

Prilikom dolaska goveda (svih dobnih skupina) u klaonicu odgovorni djelatnik klaonice na temelju popratne dokumentacije prije svega svjedodžbe o zdravstvenom stanju i putnog lista kojega odobrava veterinar upisuje u program tra¾ene podatke o prispjelim govedima. Temeljem dobivenih podataka, klasifikator (osoba koja ocjenjuje kakvoću obrađenih trupova) utvrđuje identitet trupa na način da upi¹e broj ušne markice te obavi ocjenu prema kategoriji trupa klasira ga i odredi stupanj prekrivenosti masnim tkivom. Potom propisanim naljepnicama klasifikator obilje¾i trup ili polovice. Na tim naljepnicama sadr¾ani su svi podaci: broj u¹ne markice, datum dolaska na svijet životinje, vlasnika ili mjesta gdje je životinja uzgojena, pasmina, težina, klasa po kakvoći, dakle sve o porijeklu obrađene ¾ivotinje.

Nakon toga klasifikator ¹alje podatke (elektroničkim putem) u Hrvatski stočarski centar, ali i vlasniku ¾ivotinje.

Ovim načinom razmjene podataka i njihovim ažuriranjem moguće je istoga dana utvrditi točan broj zaklanih ¾ivotinja, količinu mesa po pojedinoj klaonici te kakvoću, koja čini osnovu za planiranje proizvodnje kako uzgajivačima tako i klaonicama i industriji.

Izravno iz klaonica podatke o broju zaklane stoke te količini dobivenog mesa slat će se elektroničkim putem u Poreznu Upravu kako bi istovremeno bio i tamo evidentiran promet zbog naplate PDV-a.

Mo¾da trenutno i najvažniji problem koji se ovim rješava jest eliminiranje sivog tržišta.

Do 1.12.2004. sve klaonice, dakle njih 215 dužne su uvesti ovakav sustav. Nakon toga datuma iz klaonica na tržište mogu izlaziti samo trupovi i polovice ocijenjeni i označeni prema ovom pravilniku. To znači da navedenim datumom počinje i uvođenje reda na tržištu.

tako će se na i prodajnim mjestima u mesnicama na meso uvesti markice kako bi krajnji potro¹ač imao mogućnost provjere podrijetla kupljenoga mesa.

Kupac će na računu kojega dobije za kupljeno meso imati uvid u porijeklo mesa. Od vlasnika odnosno uzgajatelja stoke, do starosti životinje(tako se neće moći desiti da se govedina prodaje pod junetinu, junetina pod teletinu itd.

Print Friendly, PDF & Email