VALFRESCO 4 S
SPORTduo – s2

RIMSKO NASLJEĐE NEĆE SE MOĆI SLOBODNO RAZGLEDAVATI IZ PARKA VILE POLESINI?

23.05.2006. 00:00; ; Početna / Kultura / RIMSKO NASLJEĐE NEĆE SE MOĆI SLOBODNO RAZGLEDAVATI IZ PARKA VILE POLESINI?
777Polle.jpg


 POREČ – Najsačuvaniji građevinski dio staroga Rima u Poreču, izuzevši skrivena popločenja nekih ulica i trgova, jest Veliki hram između Marafora i Polesinijevog parka. Tri zida i dijelovi zabata svjedoče da se na uzvisini iznad foruma romanuma prije otprilike dvije tisuće godina uzdizao monumentalni hram, središnji od vjerojatno tri.

Ne zna se pouzdano kome je bio posvećen, a najčešće ga nazivaju Marsovim ili Martovim, ponekad i Jupiterovim jer je u pravilu središnji hram tzv. kapitolijske trijade bio posvećen glavnom božanstvu.

U svakom slučaju, riječ je o vrijednim ostacima porečke povijesti, upisanim ne samo u spomenički registar, nego i u izletničke itinerare Poreča. No, moglo bi se dogoditi da ga budući posjetitelji ne budu mogli razgledati izvana, iz parka vile Polesini, novijim Porečanima poznatije kao depandansa »Adriatic«. Ova se neoklasicistička vila, koja je, kao i veći dio parka u vlasništvu Riviera holdinga, temeljito obnavlja i u njoj ovaj hotelijer, po želji glavnog predstavnika vlasnika – Georga Eltza, kani urediti reprezentativne prostore za prijeme, dijelom i za smještaj.

E, reprezentativnost traži i određenu privatnost, diskreciju, a hram je napadno blizu vile pa »rivieraši« namjeravaju podići ogradu i zapriječiti sadašnji prolaz između njih.

– U vili ćemo urediti višenamjensku dvoranu za kulturne događaje, bankete i prijeme zatvorenog tipa te manji smještaj za važnije goste. Razumljivo je da kad je vila u upotrebi ne možemo dozvoliti da nepozvani prolaze parkom. Zemljište je naše vlasništvo i s te strane nema prepreka da ga i ogradimo. No, u dane kad se vila ne koristi spremni smo vrata otvoriti, a to bi praktički bilo veliki dio godine, rekao nam je član Rivierine Uprave Tihomir Nikolaš. Kaže da su o tome razgovarali s gradskim vlastima, u nastojanju da riješe još jedan problem, a to je sjeverni dio parka koji je u gradskom vlasništvu.

Riviera je zainteresirana da ga gotovo u cijelosti otkupi. Gradska ponuda je 300 eura po kvadratu. Pregovori već neko vrijeme stoje, a stoje i radovi na vili, ambiciozno započeti koncem 2004. godine. Nikolaš kaže da ih »koče« i neriješeni odnosi s Gradom, ali i činjenica da još nije počela obnova susjednog hotela »Riviera« (budući »Palazzo«), čijim je bolje platežnim gostima Riviera holding (odnosno po novome Valamar) namjeravao ponuditi prostorije i usluge u vili. Gradonačelnik Edi Štifanić potvrdio nam je da još nisu našli obostrano zadovoljavajuće rješenje nesmetanog razgledavanja Velikog hrama iz parka vile Polesini.

– Mi smo im ponudili da park mogu zatvoriti najviše 20 dana u godini, ali u Rivieri to nisu prihvatili. Paralelno razgovaramo i o prodaji dijela parka koji je u gradskom vlasništvu, a na takvom je mjestu da Grad od njega nema nikakve koristi, rekao je Štifanić ne odbijajući ni mogućnost da se dio zemljišta zamijeni.

Naime, Riviera je vlasnica parcele između Velikog hrama, vile Polesini i sjeverozapadnog ruba foruma romanuma, pa se praktički i Veliki hram i ostaci susjednog, manjeg hrama, nalaze u okruženju privatnog vlasništva. To nije prepreka za njihovu zaštitu kao spomenika kulture, ali bilo bi manje problema da je zemljište gradsko.

U traženju slobodnog prolaza oko Velikog hrama gradske vlasti imaju, dakako, i podršku konzervatora, koji smatraju da je za doživljaj njegove monumentalnosti pogled iz parka vrlo bitan.

Inače, u Rivieri nisu prihvatili predloženo ograničenje na 20 dana godišnje, a smatraju da dobru volju pokazuju i time što ogradu stavljaju na kraj hrama iako je i zemljište uz njegov sjeverni zid većim dijelom njihovo.

Print Friendly, PDF & Email