NEWS
Ljekarna

Rezultati 8. ispitivanja kvaliteta mora na plažama Istre

Poreč - pogled na Materadu i Pical
03.09.2013. 14:25; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Rezultati 8. ispitivanja kvaliteta mora na plažama Istre

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, u razdoblju od 24. do 30. kolovoza 2013. godine, proveo osmo redovno uzorkovanje mora na plažama Istarske županije.

Ukupno je uzorkovano 203 uzoraka mora na plažama od Savudrije do Brseča. Od ukupno 203 uzorka na 194 mjerne točke zabilježena je izvrsna kakvoća mora (obilježena na karti plavom bojom) što iznosi 95,57% od ukupno analiziranih uzoraka. More pogodno za kupanje sport i rekreaciju (dobra kakvoća mora, obilježena na karti zelenom bojom) zabilježeno je na pet plaža dok je zadovoljavajuća kakvoća mora (obilježena na karti žutom bojom) zabilježena na četiri mjerne točke što iznosi 1,97% od ukupno analiziranih uzoraka.

Zadovoljavajuća kakvoća mora zabilježena je ispod hotela Riviera i na plaži AC Ulika, Rt Frnaže u Poreču, AC Stupice, južno od poluotoka u Medulinu te na plaži uz molo Zambratija.

U niti jednom uzorku nije zabilježena nezadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje, sport i rekreaciju.

Tijekom uzorkovanja je zabilježeno da se temperatura zraka kretala od 2,0 do 28,7 0C a temperatura mora od 20,8 do 24,4 0C.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na  web stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode (http://www.izor.hr/kakvoca/).

Print Friendly, PDF & Email