NEWS
valfresco

Poziv za iskazivanje interesa za poljoprivredno zemljište – Moguć 25-godišnji najam ili kupnja državnog zemljišta

111807
foto: M.Mijošek, Glas Istre
22.01.2019. 19:52; Učitavanja: 561; Početna / Gospodarstvo / Poziv za iskazivanje interesa za poljoprivredno zemljište – Moguć 25-godišnji najam ili kupnja državnog zemljišta

(C.B. GALIĆ, Glas Istre) Grad Poreč državnim poljoprivrednim zemljištem na svom području (k.o. Baderna, Dračevac, Fuškulin, Mugeba, Mušalež, Nova Vas, Poreč, Varvari i Žbandaj), raspolaže isključivo temeljem programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Poreča, kojeg je Gradsko vijeće donijelo na sjednici od 7. lipnja prošle godine

        Porečko Gradsko vijeće je donijelo zaključak o pokretanju izmjena i dopuna programa na području grada koji započinje javnim pozivom za iskazivanje interesa korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta svih zainteresiranih građana i pravnih osoba. Grad Poreč, državnim poljoprivrednim zemljištem na svom području (k.o. Baderna, Dračevac, Fuškulin, Mugeba, Mušalež, Nova Vas, Poreč, Varvari i Žbandaj), raspolaže isključivo temeljem programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području grada Poreča, kojeg je Gradsko vijeće donijelo na sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine.

Dostava popisa do 21. ožujka

        Predmet iskazivanja interesa ovim javnim pozivom su katastarske čestice koje se nalaze u službenom popisu programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Poreča te katastarske čestice za koje je naknadno moguće utvrditi da su greškom ispuštene iz službenog popisa programa.

Ukoliko ima zainteresiranih za neki od oblika raspolaganja državnog poljoprivrednog zemljišta na području Poreča, a do sada nisu bili korisnici, Grad ih poziva da 21. ožujka dostave popis katastarskih čestica za koje se iskazuje interes. Postoje četiri oblika raspolaganja za koja se može istaknuti interes za državno zemljište. To su zakup na 25 godina putem javnog natječaja, kupnja putem javnog natječaja, povrat ili zamjena kada nije moguć povrat imovine oduzete za vrijeme Jugoslavije, ostale namjene, ako postoji mogućnost nepoljoprivredne namjene. Obrazac se može preuzeti na službenim internetskim stranicama Grada ili u pisarnici radnim danom od 8 do 14 sati te utorkom 16 sati. Informacije i uvid u program moguć je u Odjelu za upravljanje gradskom imovinom Grada Poreča kod Mladena Nikšića na telefon 052-634325.

Zakup  na 25 godina

Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je 9. ožujka prošle godine stupio na snagu, dio poslova u postupku raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, vratio se je u ovlast jedinica lokalne samouprave. Grad Poreč je time ponovo dobio zakonsko ovlaštenje upravljati postupcima u nekim oblicima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH. To su produženje ugovora privremenog korištenja na dvije godine dosadašnjim korisnicima, zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na 25 godina putem javnog natječaja i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta putem javnog natječaja.

Postupci raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske koji se i dalje vode u Ministarstvu poljoprivrede su zamjena, davanje na korištenje izravnom pogodbom, prodaja izravnom pogodbom, razvrgnuće suvlasničke zajednice i osnivanje prava građenja i osnivanje prava služnosti.

(C.B. GALIĆ, Glas Istre)

Print Friendly, PDF & Email