NEWS

Porečki put prevencije i liječenja ovisnosti – porečki stručnjaci 20 godina s dr. Sakomanom

4. okrugli stol-sudionici 15.11.018.
20.11.2018. 09:01; ; Početna / Novosti / Svakodnevnica / Porečki put prevencije i liječenja ovisnosti – porečki stručnjaci 20 godina s dr. Sakomanom

Okruglim stolom u prostorima Zdravog grada Poreč na temu „Trendovi u prevenciji i liječenju ovisnosti o drogama – od kud smo počeli, gdje smo danas, koji su izazovi za budućnost“  uz gostovanje dr. Sakomana započeo je 15.11. porečki Mjesec borbe protiv ovisnosti 2018.

Na okruglom stolu za stručnjake, održanom u Zdravom gradu Poreč – Parenzo, obilježeno je 25 godina razvoja lokalne skrbi za mentalno zdravlje Porečana i gotovo isto toliko godina osmišljavanja i djelovanja gradskog programa  prevencije i vanbolničkog liječenja ovisnosti o drogama u Poreču. Svih tih godina porečkim je stručnim timovima podršku kontinuirano pružao dr. Slavko Sakoman, najveći autoritet u RH za područje prevencije i liječenja ovisnosti. Skup je otvorila ravnateljica Zdravog grada psihologinja, Nataša Basanić Čuš te naglasila da porečki jedinstveni put lokalne skrbi o mentalnom zdravlju traje već punih 25 godina. Na tom dugačkom putu porečki su stručnjaci, među ostalim,  razvili i gradski program za prihvat i liječenje ovisnika o drogama uz istovremeno osmišljavanje gradskih preventivnih, zaštitnih programa s ciljem zaštite što većeg broja mladih i njihovih obitelji. Nastao je tako i porečki opće prihvaćeni slogan „Naš izbor je zdrav život“. Na tom hrabrom lokalnom putu porečkim je timovima trebala podrška najvećih stručnjaka. Takav je bio i ostao dr. Sakoman, oslonac, učitelj, supervizor porečkih timova. Konkretan, stručan, britak, jasan bez prestanka pruža podršku porečkim timovima više od 20 godina, kazala je Basanić Čuš. Stanovnici i obitelji Istre pamte ga po liječenju svojih ovisnih članova, po medijskim nastupima te po više od 20 godina uzastopnog dolaženja u Poreč.

Dr. Ante Ivančić, dugogodišnji član porečkog tima za prevenciju i liječenje ovisnika, od samih početaka djelovanja, te voditelj porečkog Centra za vanbolničko liječenje ovisnika prikazao je povijesni put organizacije porečkih timova u skrbi za ovisnike u okviru lokalnog zdravstvenog sustava. Prikazao je specifičnost integracije pacijenata-ovisnika u zdravstveni sustav, u ambulante i čekaonice obiteljske medicine, u komunikaciju sa medicinskim sestrama koje pripremaju terapiju čime su Poreč i RH napravili iskorak čak i u odnosu na razvijene zemlje zapada. Porečka iskustva u radu s ovisnicima o drogama prezentirana su diljem svijeta kao svijetli primjer lokalne podrške ovoj ranjivoj skupini u odnosu na koju su brojne pogreške u pristupu činila mnogo razvijenija  društva koja su ovisnike “getoizirala“ i izdvajala iz društva te tako kreirale rizična naselja, kvartove i poticale opće društveni problem kriminala, nasilja i sl.

 Dr. Sakoman prisjetio se kako je započeo suradnju s porečkim stručnim timom, otkud je krenulo, koje su prepreke otežavale rad putem te što borba protiv ovisnosti nosi za budućnost.

 Prisjetio se vremena kada je Republika Hrvatska kroz devedesete godine bilježila nagli porast ovisnika. Istarska i Zadarska županija su u to vrijeme imale najbrži porast broja ovisnika. Ti su podaci doveli do stvaranja Nacionalne strategije i akcijskih planova za suzbijanje ovisnosti usmjerenih na smanjenje dostupnosti i ponude psiho aktivnih tvari te na prevenciju i tretman. Dr. Sakoman prisjetio se kako se je kao nositelj stvaranja Nacionalne strategije u stvaranju iste oslanjao na porečki primjer i organizaciju u radu s ovisnicima te isto ugradio u ovaj nacionalni dokument. Poreč je bio primjer grada koji se, od samih početaka, suočavao s problemom ovisnosti o drogama te na svom području osmislio rad prvog gradskog Centra za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti pri savjetovalištu Zdravog grada i u suradnji sa Domom zdravlja Poreč. Logika porečkih timova je bila tada, a i danas je da se razne teškoće psihosocijalno zdravstvene prirode  najlakše rješavaju neposredno u mjestu života i rada stanovnika uz podršku stručnjaka i šireg društvenog okruženja.

Dr. Sakoman je ustvrdio kako je praćenje pojavnosti ovisnosti pokazalo da je dostupnost droga na nekom području najutjecajniji faktor koji doprinosi većoj potrošnji i riziku od pojavnosti ovisnosti. Upravo je dostupnost droga u priobalju RH, zajedno sa uvjetima života i višim standardom godinama diktirala najveći porast broja ovisnika na istom području, kazao je. Tako su istraživanja do 2013. godine pokazala da su u Istri i u Dalmaciji kolale veće količine droga te da se je droga na tom području mogla lakše nabaviti. To su dijelovi RH u kojima se je zbog višeg standarda značajno više razvijala kriminalna scena vezana uz droge pa su na ta područja ulazile veće količine psiho aktivnih sredstava. Navedeno je zahtijevalo jači angažman represivnog sustava za prekidanje puta droga. Za čitavo to vrijeme porečki program za liječenje ovisnosti osiguravao je prihvat ovisnika i obitelji, kao i županijska služba u Puli. Da nije bilo truda stručnjaka u zajednici, lokalnih preventivnih programa kroz škole i zajednicu te organiziranog sustava za prihvat i tretman ovisnika, mladi bi u Poreču stradali značajno više nego što se to dogodilo naglasio je dr. Sakoman.

Nakon akcije Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 2013. godine, situacija u području represivnog aparata se promijenila – kontrole i represivne mjere u suzbijanju trgovine drogom u Istri i priobalju postaju bitno efikasnije. Heroin postaje manje zastupljen. Dr. Sakoman ipak navodi kako  stručnjaci dobro znaju da se sa drogama nikada ne treba opustiti, one su povijesno prisutne, a posebno na razini kontrole dostupnosti jer se lako situacija može izmijeniti. Jednako tako, kontinuirano treba razvijati i podržavati sustave liječenja i prevencije ovisnosti u nastojanju da se osnaži ili doslovno spasi svaki mladi život.

Danas, ističe dr. Sakoman u Hrvatskoj je veća potrošnja i ponuda kokaina, te kanabisa (marihuane). Osobiti problem u konzumaciji kanabisa je generalni stav i percepcija da „trava ne stvara ovisnost ili da je trava lijek“. Zato, naglašava dr. Sakoman prevencijski programi, među ostalim trebaju djelovati na području informiranosti o kanabisu, mijenjati percepciju te iznositi činjenice o djelovanju kanabisa i strogo razlikovati primjenu kanabisa u medicinske svrhe od „opće prihvaćene“ slike o širokoj upotrebi kanabisa. Kanabis kao i alkohol štetno djeluje na mozak mladih. Konzumiranje kanabisa u adolescenciji i prije punoljetnosti ometa normalan neuropsihološki razvoj, dovodi do smanjenja motivacije i volje za učenje, otežava dugoročno pamćenje, povećava rizik od tjeskobnih stanja, a smanjuje kapacitete mladih potreban za praćenje obiteljskih normi i zakonskih ograničenja te tako potiče rizična ponašanja. Isto tako, konzumacija kanabisa povećava rizik od kasnijeg razvoja drugih ovisnosti.

Na kraju dr. Sakoman je zaključio kako je najbolja prevencija droga njihova nedostupnost na nekom prostoru. Još jednom je naglasio da je iznimno važan represivni aparat (policija, pravosuđe..) koji mora biti dobro organiziran i dosljedan u suzbijanju kriminaliteta drogama. Istovremeno, potrebna je društvena zaštite djece i mladih organizacijom državnih sustava i zajednice, neprestana prevencija te osiguravanje stručnih timova za prihvat mladih koji su posrnuli i zaštitu zdrave populacije.  U Istri i priobalju osobito je bitno djeci  pripremati odgovore na ekstremne oscilacije dinamike života ljeti i zimi. Ljeti su mlađi tinejdžeri slobodniji, roditelji su okupirani poslom te se oni ”lakše izgube u ljetnoj gužvi i izmaknu kontroli”, dok ih zimi prožima snažan osjećaj dosade što povećava potražnju i rizik eksperimentiranja s drogama. Također, podršku treba pružati roditeljima kako bi kompetentno svladavali odgoj djece u rizicima modernog vremena.

Okruglom stolu prisustvovali su članovi porečkog šireg tima za zdravlje te suradnici iz Poreča i Istre koji godinama surađuju s dr. Sakomanom. Bili su to predstavnici iz oblasti socijale, zdravstva, porečkih vrtića i škola, pravosuđa, policije, Zavoda za javno zdravstvo Istarske  županije, dugogodišnji suradnici Zdravog grada, i Grada Poreča, kao i ljudi koji su u Poreču 90.-tih godina osnivali Zdravi grad te pokretali baš ovaj zaštitni program lokalne skrbi o ovisnicima o drogama, dr. Nino Basanić i Marino Sedmak. Susretu se odazvao i porečki gradonačelnik Loris Peršurić iskazujući tako interes za temu ali i kontinuitet podrške ključnih ljudi Poreča stručnjacima koji sustavno rade na zaštiti zdravlja u zajednici.

Zdravi grad Poreč

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email