NEWS
valfresco

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Poreč-jug

grb-grada-porec
15.01.2018. 23:31; Učitavanja: 571; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Poreč-jug

Na osnovi članaka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13. i 65/17.), članka 11. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Poreč – JUG (Sl.G, br. 13/15.) i zaključka Gradonačelnika Grada Poreča – Parenzo, klasa 350-01/15-01/305 i ur.broj 2167/01-09/01-17-6 od 20. prosinca 2017. godine, objavljuje se

Ponovna javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Poreč-jug

Ponovna javna rasprava provest će se od 15. siječnja do 29. siječnja 2018. godine. Javno izlaganje provest će se u utorak, dana 23. siječnja 2018. godine u Velikoj vijećnici Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo, Obala M.Tita 5, s početkom u 17 sati. Javni uvid u Prijedlog Plana omogućava se u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča – Parenzo, Poreč, Obala M.Tita 5, tijekom trajanja javne rasprave – ponedjeljak, srijeda i petak od 8 – 11 sati, te utorak od 12 – 17 sati. 

Mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog Plana :

– upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča,

– upisom u zapisnik o javnom izlaganju,

 -dostavom putem pošte na adresu Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Poreč, Obala M.Tita 5,

– dostavom putem e-mail-a – [email protected]  Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

IN ITALIANO…

Print Friendly, PDF & Email
LaPentola S