NEWS
Best of Poreč

Parkiralište kod Općinskog suda i taxisti

20.07.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Parkiralište kod Općinskog suda i taxisti

Djelatnici komunalnog poduzeća Usluga ponukani informacijama sa parkirališta kraj Općinskog suda i izvršenim uviđajem na licu mjesta konstatirali su da nekolicina taxi-prijevoznika obavlja djelatnost mimo Odluke o uređenju prometa Grada Poreča.

Obzirom da je parkiralište u vlasništvu Grada Poreča i da je komunalno poduzeće Usluga dobilo koncesiju na upravljanje istim čija je površina predviđena za naplatu parkiranja upućen je dopis prema udruženju obrtnika -taxista sljedećeg sadržaja:

Povodom učestalih svakodnevnih pojava kršenja odredbi Odluke o uređenju prometa na području Grada Poreča ( Sl. glasnik Grada Poreča broj 4/2005 ) i Pravilnika o načinu parkiranja na javnim površinama ( Sl. glasnik Grada Poreča broj 7/2005. ) obraćamo Vam se ovim putem sa zamolbom da kao Udruženje sukladno važećim propisima poduzmete mjere kako bi se nastala pojava sankcionirala.

Člankom 37. stavak 1. citirane Odluke određena su auto-taxi stajališta na području grada Poreča i naselje Červar Porat i to:

– u naselju Poreč – na desnoj strani ulice Karla Huguesa, gledano iz pravca gradske luke prema istoku, na prostoru od raskrižja do pješačkog ulaza za autobusni kolodvor – 10 mjesta

– u ulici Mate Vlašića kod raskrižja sa Rovinjskom ulicom – 2 mjesta

– u naselju Červar Porat – kod stajališta autobusa – 2 mjesta.

Isto tako člankom 2. citiranog Pravilnika određena su parkirališta u gradu Poreču na kojima se vrši naplata parkiranja, među kojima se određuje i parkiralište kod zgrade Općinskog suda od križanja s ulicom Rade Končara do zgrade marine.

Navodimo i to da su Zaključkom Poglavarstva Grada Poreča od 27.svibnja 2003. godine Uslugi Poreč data na upravljanje sva parkirališta u gradu Poreču na rok od pet godina.

Protivno odredbi citiranog članka Odluke i Pravilnika, od početka turističke sezone, grupa taxista na parkiralištu kod Općinskog suda u Poreču zauzima javnu površinu parkirajući svoja taxi vozila obavljajući djelatnost prijevoza osoba. Osim što za obavljanje svoje djelatnosti koriste prostor parkirališta, isti svojim načinom poslovanja remete red na parkiralištu i onemogućuju naše djelatnike u vršenju naplate parkiranja.

Naše intervencije i pokušaji da im zabranimo ulazak na parkiralište bile su bezuspješne.

Prije no što pokrenemo bilo kakav postupak predviđen odredbama Odluke i Pravilnika kao i drugih propisa , molimo Vas da svoje poslovanje hitno uskladite sa ranije citiranim propisima koji reguliraju predmetnu materiju.

Posebno Vam skrećemo pažnju da ćemo u narednih 10 dana ulazak na predmetno parkiralište

ograničiti postavljanjem rampi, pa je i to jedan razlog da na predmetnom parkiralištu prekinete sa obavljanjem djelatnosti budući za isto nećete moći dobiti ulazne i izlazne kartice.

U slučaju daljnjeg kršenja odredbi ranije citiranih propisa, te ukoliko ne postupite po ovom dopisu, biti ćemo prisiljeni koristiti zakonske i druge mjere, kako bi osigurali normalno funkcioniranje parkirališta.

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani