NEWS
Max 180920 S

Osnovna škola Poreč od jeseni grijat će se na prirodni plin, uštede veće od 200 tisuća kuna

30.07.2015. 13:52; Učitavanja: 296; Početna / Lifestyle / Ekologija / Osnovna škola Poreč od jeseni grijat će se na prirodni plin, uštede veće od 200 tisuća kuna
OS POREC

Nakon završetka izgradnje srednjotlačnog priključka prirodnog plina za Osnovnu školu Poreč, ovih su dana privedeni kraju i radovi na prenamjeni kotlovnice, čime će ova ustanova prijeći s dosadašnjeg osnovnog energenta lož ulja, na plin – jeftiniji i ekološki prihvatljiviji način grijanja.

Nakon provedenog testiranja, nova je kotlovnica puštena u pogon, te će od početka nove školske godine školska zgrada, zajedno s dvoranom „Veli Jože“, biti spremna za grijanje na prirodni plin. Kako je na nedavnoj sjednici Gradskog vijeća rekla direktorica gradskog poduzeća Parentium d.o.o, Gordana Lalić, sukladno projektnim podacima, nova će kotlovnica, zajedno s novim energentom omogućiti uštede veće od 200 tisuća kuna na godišnjoj razini, uz smanjenje emisije CO2 za 26%, što je u skladu s Akcijskim planom energetski održivog razvoja Grada Poreča – Parenzo.

– Projektu je prethodila provedba energetskog pregleda, izrada energetskog certifikata i izrada projektne dokumentacije, za što je dio sredstava osiguran kroz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te na kraju sama realizacija, u cijelosti financirana putem državnih decentraliziranih sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, u iznosu od 500 tisuća kuna. Možemo biti vrlo zadovoljni jer je svaki segment projekta odrađen na najbolji mogući način, uz minimalno korištenje vlastitih sredstava, napomenula je Lalić.

U sklopu radova prenamjene, na kotlove u kotlovnici ugrađeni su novi plamenici, izvedena je plinska instalacija, prilagođena sama kotlovnica, te su dodatno na sva ogrjevna tijela u objektu ugrađeni termostatski ventili, koji će, prema potrebama, omogućiti podešavanje temperature za svaku pojedinu prostoriju, čime će se dodatno izbjeći rasipanje energije.

Svi su radovi izvedeni u skladu s kontinuiranom provedbom već spomenutog Akcijskog plana energetski održivog razvoja Grada Poreča – Parenzo i provedbom projekta Sustavnog gospodarenja energijom u gradovima i županijama na području našega grada, a smanjenje troškova objekta oslobodit će sredstva za druge investicije. Grad Poreč-Parenzo nastavit će s provedbom projekata koji će za direktnu posljedicu imati uštede u utrošku energije i energenata, koristeći sve dostupne mehanizme sufinanciranja što nacionalnih, to fondova Europske unije, dajući prednost objektima u kojima sjedište imaju predškolske i školske ustanove.

Grad Poreč

Print Friendly, PDF & Email