NEWS

Općina Bale ne želi apartmane uz more

06.10.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Općina Bale ne želi apartmane uz more

Zabluda je da su samostojeći manji objekti ekološki prihvatljiviji. Također, uspostavljanje ambijenta ruralne Istre s elementima graditeljske baštine tipične za unutrašnjost smatramo pogrešnom sugestijom, ističu čelnici Općine Bale odbijajući gradnju uz more. Umjesto bungalova i apartmana inzistiraju na hotelima

PULA –

Izrađivači »Koncepta najbolje uporabe za odabrane lokacije za projekt »Brijuni rivijera« iz zagrebačke tvrtke Horwath Consulting u svom nedavnom ispravku proglasili su netočnim tvrdnje iznesene u našem listu prošle subote o tome da Općina Bale u potpunosti podržava negativnu ocjenu Savjeta za prostorno uređenje glede predloženog razvojnog koncepta. Direktorica Horwath Consultinga Sanja Čižmar čak tvrdi da Općina Bale ustvari podržava spomenutu studiju a kao dokaz citira dio očitovanja koji je u ime Općine Bale potpisao načelnik Edi Pastrovicchio.

– Smatramo da »Koncepti najbolje uporabe za odabrane lokacije za projekt ´Brijuni rivijera´« predstavljaju kvalitetan doprinos razvojnoj strategiji cijele općine te nude kvalitetne prijedloge uporabe. Ovdje nudimo nekoliko konstruktivnih prijedloga…, glasi citirani dio Pastrovicchijevog očitovanja koji je Sanji Čižmar bio dovoljan za sljedeći zaključak: »Iz navedenog proizlazi da autor (potpisani novinar, op. a.) daje netočnu informaciju o tome da lokalna samouprava apsolutno ne podržava ovakvu viziju projekta. Točno je to da Općina Bale daje prijedloge koje drži konstruktivnim.«

I doista, kada bi se pročitao samo taj dio Pastrovicchijevog očitovanja, moglo bi se zaključiti da Bale podržavaju Ostojićevu i Jakovčićevu viziju razvoja baljanskog priobalja opisanu u studiji Horwath Consultinga. Međutim, taj istrgnuti citat u potpunoj je suprotnosti s izjavom koju nam je prošlog tjedna dao načelnik Općine Bale. Pastrovicchio je tada u povodu negativne ocjene studije Horwath Consultinga napisao: »Ne ulazeći u ocjenu odluke Savjeta za prostorno uređenje o predloženom konceptu ´Brijuni rivijere´, držimo da su iznesene ocjene (negativne kritike savjeta, op. a.) koje se odnose na Općinu Bale podudarne s našom prostorno-programskom studijom razvoja, kao i programom rada Općinskog vijeća Bala.«

U želji da provjerimo kakav je doista stav Općine Bale u odnosu na predloženi razvojni koncept Pastrovicchija smo zamolili da nam dozvoli uvid u njihovo očitovanje i na taj način razjasni podržava li ili ne studiju Horwath Consultinga. Nakon pažljivog čitanja tog očitovanja zaključili smo da su moguće samo dvije opcije: ili Sanja Čižmar nije razumjela što joj je baljanska vlast poručila, ili je razumjela ali, u želji da spasi vlastiti obraz, manipulira istarskom javnošću. Naime, spomenuti konstruktivni prijedlozi Općine Bale iz očitovanja ustvari su vrlo teške i prilično dobro argumentirane kritike koje dovode u pitanje suštinu razvojne studije.

U prvoj točki prijedloga za promjenu studije Horwath Consultinga Baljani predlažu da se predviđena izgradnja planira na udaljenosti 600-800 metara od obale, a ne, kao što se predlaže u studiji, »u 125 soba i apartmana u manjim objektima u blizini mora«. Na taj način Općina Bale u potpunosti podržava stav Savjeta za prostorno uređenje koji je kao jednu od ključnih mana cijelog projekta istaknuo nizanje smještajnih kapaciteta u kontinuiranu liniju najužeg obalnog pojasa.

U drugom prijedlogu od Horwath Consultinga se traži da se na baljanskom priobalju predvide hoteli a ne samostojeće kućice, bungalovi, apartmani i vile.

– Smatramo da tipologija (budućih objekata, op. a.) mora biti predmet projektiranja i studiranja prostora i vrlo specifične konfiguracije terena uzevši u obzir sve prirodne i ambijentalne karakteristike, usklađene sa studijom isplativosti. To ne smije biti stvar dekreta vođenog trendovima na globalnom turističkom tržištu. Zabluda je da su samostojeći manji objekti ekološki prihvatljiviji, napisali su predstavnici Bala, jedine jedinice lokalne samouprave na području planiranog projekta »Brijuni rivijera« koju ne kontrolira IDS.

Četvrti prijedlog se odnosi na promjenu smjera pristupnih putova dok je peti iznimno važan jer ukazuje na značaj što veće participacije lokalne zajednice u osmišljavanju vlastitog razvoja.

– Na lokaciji San Benedikt nalaze se austrougarske vojne tvrđave vrlo impresivnog izgleda te kao takve predstavljaju specifičnost lokaliteta koja će zasigurno uz izvjesna ulaganja biti jedan od najizraženijih prostornih elemenata predmetnog resorta. Stoga uspostavljanje ambijenta ruralne Istre s elementima autohtone graditeljske baštine tipične za unutrašnjost Istre smatramo pogrešnom sugestijom, smatraju čelnici Općine Bale i na koncu svoga očitovanja sugeriraju veće povezivanje dvaju lokaliteta na baljanskoj rivijeri.

S obzirom na to da je donošenje prostornih planova u općinskoj nadležnosti, sasvim je jasno da se koncept razvoja baljanskog priobalja predložen u studiji Horwath Consultinga teško može realizirati s ovom vlašću na čelu baljanske općine.

Dražen MAJIĆ, Glas Istre 6.10.2005.

Snimila Adriana TOŠIĆ

Bale: Obala mora ostati neizgrađena!

Načelnik Općine Bale Edi Pastrovicchio svom očitovanju priložio je i izvadak iz studije »Prostorno-programska koncepcija razvoja općine Bale« u kojem izlaže potpuno drugačiji razvoj baljanske rivijere.

– Nije preporučljivo inzistirati na štapićastoj izgradnji temeljenoj na sobi s pogledom na more. Predlaže se niska tepih ili atrijska gradnja s velikom količinom zelenila uklopljenom u mediteranski ambijent. Obala mora ostati neizgrađena uz moguću gradnju nekoliko manjih ugostiteljsko-uslužnih građevina usko vezanih za lokalitete sakralne arhitekture, rimskih vila, nalazišta kostiju dinosaura, piše u baljanskoj studiji.

Osim razlika u pogledu načina razvoja, čelnici Općine Bale od inicijatora projekta »Brijuni rivijera« razlikuju se i po vlasničkom pristupu samom projektu. Kao što smo već pisali, Baljani žele putem udruge Mon Perin, čiji su predstavnici ostvarili apsolutnu pobjedu na posljednjim izborima, osnovati istoimeno dioničko društvo u kojem bi dionice imali upravo stanovnici Bala. Više detalja o tom projektu znat će se nakon sutrašnje prezentacije.

Print Friendly, PDF & Email