NEWS

Općina Višnjan: Javna rasprava o prijedlogu IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠNJAN- odgoda i novi termin

višnjan-pano1
11.01.2021. 21:20; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Općina Višnjan: Javna rasprava o prijedlogu IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠNJAN- odgoda i novi termin

Ranije objavljeno održavanje javne rasprave Klasa: 023-08/18-01/18 Ur.broj: 2167-03-01-20-13 od 20. studenog 2020. godine odgađa se zbog epidemioloških razloga za novi termin kako slijedi.

Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan, započinje dana 26. siječnja i traje do 10. veljače 2021. godine.

Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan može se u navedenom terminu izvršiti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Višnjan, radnim danom od 9,00 – 14,00 sati (Trg slobode 1, Višnjan).
Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja održati će se 04. veljače 2021. god. (četvrtak) u prostorijama palače Sincich, Trg Pino Budicin, Višnjan s početkom u 12,00 sati.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:

1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na sljedeće načine:
– imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedloge izmjena i dopuna predmetnog prostornog plana, tijekom trajanja javnog uvida,
– mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim planskim rješenjima,
– mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
– mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do 10. veljače 2021. god. na adresu: Općina Višnjan, Jedinstveni upravni odjel, Trg slobode 1, 52463 Višnjan, s naznakom “prilog javnoj raspravi”.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

2. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu izmjena i dopuna predmetnih prostornih planova, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji su od utjecaja na prostorni plan. Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je 10. veljače 2021. god.

Pozivaju se zainteresirani da na naprijed navedene načine sudjeluju u javnoj raspravi o prijedlozima izmjena i dopuna predmetnih prostornih planova.
Javno izlaganje održati će se sukladno važećoj Odluci stožera civilne zaštite o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja. Svi sudionici na javnom izlaganju dužni su se pridržavati propisanih epidemioloških mjera.
Klasa: 023-08/18-01/18
Ur.broj: 2167-03-01-20-14
Višnjan, 08. siječnja 2021.

OPĆINA VIŠNJAN
Jedinstveni upravni odjel

Zamjenica pročelnice
Ružica Mitrović Maurović, dipl.iur.

Print Friendly, PDF & Email