NEWS
Ljekarna

Održana sjednica Nadzornog odbora Usluge

20.06.2007. 00:00; ; Početna / Gospodarstvo / Održana sjednica Nadzornog odbora Usluge

Izvješće o obavljenoj reviziji članovi Nadzornog odbora su prihvatili kao informaciju revizorske tvrtke Iris Nova iz Rijeke iz kojeg prolazi konstatacija o vidnom napretku u planiranju, praćenju i realizaciji svih financijskih izvještaja tijekom 2006.g.

Sa izvjesnim sitnim izmjenama prihvaćen je i financijski plan za 2007.g. koji predviđa ostvarenje ukupnih prihoda u iznosu od 40.813.400,00 te ostvarenje rashoda u visini od 39.802.000,00 iz čega proizlazi planirana bruto dobit komunalnog poduzeća u visini od 1.011.400,00 kn.

Također je utvrđen plan investicionih ulaganja za 2007.g. koji planira prihode, odnosno rashode u visini od 47.734.536,00 kn.

Planom rashoda investicijskih ulaganja predviđen je slijedeći raspored po radnim jedinicama:

PLAN 2007.

1. ČISTOĆA 18.685.036

2. HORTIKULTURA 283.000

3. LUKA – MARINA 851.000

4. OTPADNE VODE Poreč 10.254.000

5. OTPADNE VODE Višnjan 232.500

6. OTPADNE VODE Vrsar 3.700.000

7. OTPADNE VODE Funtana 600.000

8. OTPADNE VODE Kaštelir-Labinci 200.000

9. OTPADNE VODE Sveti Lovreč 700.000

10. OTPADNE VODE Vižinada 500.000

11. OTPADNE VODE Tar – Vabriga 1.000.000

12. TRŽNICA 345.000

13. POGREBNE USLUGE 3.983.000

14. RADNA ZAJEDNICA 581.000

15. PARKIRALIŠTE 5.820.000

UKUPNO 47.734.536

Prihvaćanjem plana investicionog ulaganja prihvaćen je i program selektivnog prikupljanja otpada kao vrlo važan ekološki projekt koji pored Grada Poreča obuhvaća i sve jedinice lokalne samouprave. Troškovničke stavke ovoga programa obuhvaćaju uređenje lokaliteta ekoloških otoka za postavu kontejnera kubikaže 1 100 litara, na kojima bi se odvojeno prikupljale PET i MET ambalaže, staklo i karton, odnosno papir. Uprava društva dobila je zadatak da zajedno sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave utvrdi tih 40-ak mogućih lokaliteta za postavu eko – otoka.

U stvaranje pretpostavki za prikupljanje tako selektiranog otpada programom ulaganja predviđena je i nabavka specijalnog kamiona sa dizalicom koji bi služio za ukrcaj, pražnjenje i iskrcaj spremnika kao i za utovar i prijevoz krupnog komunalnog otpada.

Obzirom da je dosadašnja praksa u procesu prikupljanja ambalažnog otpada pokazala da su sadašnji prostori Školjke u kojima se ta djelatnost obavlja nedostatni po raspoloživom volumenu, a sukladno generalnom idejnom rješenju sanacije odlagališta Košambra, na prostorima odlagališta predviđena je nova hala – sortirnica korisnog otpada, pa je stoga tijekom 2007.g. planirana izvedba glavnog projekta za realizaciju iste.

Cjelokupan program prikupljanja selektivnog otpada kroz prethodno navedene aktivnosti planira se u iznosu od 1.260.000,00 kn.

Za pripomenuti je još i slijedeće: u financijskom je planu predviđeno i djelomično financiranje u nabavci spremnika za selektivni otpad – „program životinjice“ u svim vrtićima Poreštine radi edukacije najmlađih uzrasta, a za što je predviđen iznos od 60.000,00 kn.

Za prethodna dva navedena ekološka programa kao i za program cjelokupne sanacije odlagališta Košambra predviđeno je, pored financiranja lokalnih samouprava Poreštine i sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Uprava društva

Print Friendly, PDF & Email