NEWS

Od danas naknade za predane olupine

30.01.2007. 00:00; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Od danas naknade za predane olupine
46olupina.jpg

Radi toga su zaključili ugovore s ovlaštenim skupljačima i oporabiteljima – zagrebačkim tvrtkama C.I.O.S. i CE-ZA-R, te Sirovinom odlagalište iz Zadra – piše "Vjesnik". Te tvrtke će do izdavanja propisanih koncesija na temelju javnog natječaj koji objavljuje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a najdulje do početka svibnja ove godine, privremeno skupljati, privremeno skladištiti i obrađivati otpadna vozila. Građani, odnosno posjednici otpadnih vozila, po pravilniku su stekli pravo na naknadu koju im pri predaji vozila isplaćuje skupljač. Za otpadno vozilo koje sam preda u privremeno skladište skupljača posjednik dobiva naknadu od 40 lipa po kilogramu (uključujući PDV). Osobni automobil prosječno teži oko 1000 kilograma, što znači da će u tom slučaju vlasnik dobiti oko 400 kuna, ali kod većih vozila naknada može biti i nekoliko puta veća. Ako posjednik pozove skupljača da vozilo odveze do privremenog skladišta naknada iznosi 10 lipa po kilogramu (uključujući PDV). Potpisom na prateći list posjednik treba potvrditi da je primio naknadu. Pravilnik se primjenjuje na motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedala vozača imaju još najviše osam sjedala, motorna vozila za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tone i motorna vozila na tri kotača osim motornih tricikala. Fond će isplaćivati skupljačima naknadu za skupljena otpadna vozila i naknadu koju je skupljač isplatio posjedniku otpadnog vozila. Skupljač uz zahtjev za isplatu naknade Fondu treba priložiti preslike prometnih dozvola ili zapisnike komunalnog redara i prateće listove koje je ovjerio obrađivač. Otpadno vozilo se mora čitavo predati skupljaču, što znači da mora sadržavati sve sastavne dijelove, posebice motor i karoseriju, kotače, automobilske gume, baterije i akumulatore. Ako ne sadrži sastavne dijelove koji su propisani pravilnikom, posjednik nema pravo na naknadu.

vidi.hr

Više link: http://www.vidi.hr
Print Friendly, PDF & Email