NEWS

Obnovljen asfalt u Rovinjskoj i Tarskoj ulici

05.01.2016. 12:40; ; Početna / Novosti / Obnovljen asfalt u Rovinjskoj i Tarskoj ulici

rad Poreč-Parenzo sudjelovao je u obnovi kolničkog zastora u Rovinjskoj i Tarskoj ulici u porečkom naselju Čimižin. Naime, tijekom radova na plinofikaciji, uklonjen je oštećeni kolnički zastor na polovici kolnika, te je saniran nosivi tamponski sloj i asfaltirana ulica.

Time je, zajedno s dijelom kolnika na kojem je radove izvodila Plinara d.o.o. Pula obnovljen čitav profil kolnika. Sveukupno je, tijekom sanacije, Grad izvodio radove u Rovinjskoj ulici na duljini trase od 250 metara i Tarskoj ulici duljine trase 165 metara, odnosno, obnovljeno je sveukupno 548,10 m² kolnika u Rovinjskoj i 399,60 m² u Tarskoj ulici, dok je ostatak radova, prema izdanim suglasnostima za izvođenje radova, obveza Plinare d.o.o. Pula.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email