NEWS

Natječaj za prikupljanje zamolbi Sportskih organizacija za sufinanciranje školovanja i usavršavanja stručnih kadrova u sportu 2016.godine

szgp-logo-c
08.09.2016. 09:43; ; Početna / Sport i rekreacija / Natječaj za prikupljanje zamolbi Sportskih organizacija za sufinanciranje školovanja i usavršavanja stručnih kadrova u sportu 2016.godine

Sportska zajednica Grada Poreča na svojem je web-u objavila tekst natječaja uz upitnik koji je potrebno popuniti za svakog kandidata koji se predlaže da u sklopu programa sufinanciranja osposobljavanja sportskih kadrova participira dio po Pravilniku za 2016.godinu.

Kompletirane prijedloge u skladu sa Natječajem, potrebno je dostaviti prema Natječaju u Sportsku zajednicu Grada Poreča.
Pozivamo sve organizacije koji imaju ili su imali na stručnom osposobljavanju svoje stručne kadrove da dostave tražene podatke u određenom roku.
Nekompletni i zakašnjeli prijedlozi neće se razmatrati .

Tajnik:

Silvija Deković

Print Friendly, PDF & Email